ŠEIMOS DIENA
2021-06-09

Birželio 4 dieną 5-8 ir IG-IIG klasių mokiniai dalyvavo projekte „Šeimos diena“. Tai buvo kūrybos ir diskusijų kupinos veiklos: kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu savo rankomis mokiniai padarė dovaną mamai ir tėčiui. Mokiniai pasižymėjo savo kūrybingumu – tai buvo ir tortai, ir gėlių puokštės, ir savo rankomis sukurti darbeliai. Dailės mokytojas M. Brižis paprašė mokinių pristatyti savo šeimą nuotraukoje arba piešinyje, o 6 klasės mokinė Agata Lysionok sukūrė prezentaciją apie nuostabiausias savo šeimos gyvenimo akimirkas.

Kartu su klasės vadovais mokiniai diskutavo apie šeimos svarbą visų gyvenime, papasakojo apie pačias gražiausias tradicijas bei akimirkas kiekvieno vaiko šeimoje.

Apibendrindami projektą vaikai išsakė nuomonę, kad šeima yra brangiausia vertybė mūsų gyvenime.

Autorius:

LIETUVIŲ SPAUDOS KELIAS
2021-05-11

„Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man, kaip žibintas

Pasaulio tamsoje“

Justinas Marcinkevičius

Šiais žodžiais gegužės 7 d. Prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7/8 klasėje, kurią Teams platformoje vedė lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska ir VRCB Medininkų struktūrinio padalinio bibliotekininkė Zofia Boroško.

Šią dieną Lietuvoje švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 metų, kai lietuviškoji spauda buvo uždrausta, ji tik augo ir plėtėsi. Carinės Rusijos pastangos buvo bergždžios ir 1904 m. Gegužės 7 dieną lietuviškos spaudos draudimas buvo panaikintas.

Per pamoką mokiniai pažiūrėjo trumpą filmuką apie spaudos draudimą, susipažino su ano meto leidžiamais laikraščiais, jų redaktoriais bei knygnešių veikla. Vėliau mokiniai pristatė ir aptarė skaidres apie keturiasdešimtmetį trūkusį draudimą. Bibliotekininkė papasakojo mokiniams apie šiuolaikinę spaudą, spaudos rūšis. Mokiniai sužinojo, kiek laikraščių ir žurnalų yra leidžiama Lietuvoje, diskutavo apie skaitymo naudą bei jiems įdomiausius leidinius, knygas.

Autorius: Jelena Polujanska, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

ANGLŲ KALBOS PROJEKTAS „THE ART OF ABC“
2021-03-30

Mūsų gimnazijos 3-6 klasių mokiniai dalyvavo Nemėžio-Kalvelio metodinio centro projekte „The Art of ABC“.

Mokiniai pasirinko vieną iš anglų abėcėlės raidžių, savarankiškai dirbo su žodynu, pasirinko žodžius pagal raidę ir, naudodamiesi įvairia technika (akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt.), iliustravo savo darbą. Visi darbai buvo kūrybiški ir originalūs.

Pradinukai buvo patenkinti, kad galėjo praturtinti savo žodyną ir vaizdinę atmintį, išmoko naudotis anglų kalbos žodynais. Visi 3-6 klasių mokiniai pakartojo anglų kalbos abėcėlę ir iliustravo ją savo piešiniais.

Autorius: Iraida Vlasova, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Integruota pamoka KASDIENINIS ŽMONIŲ GYVENIMAS XIX a.
2021-03-29

Kovo 23 d. istorijos mokytoja Ilona Masevič ir technologijų mokytojas Vladimir Antoncev IG klasėje pravedė integruotą pamoką tema „Kasdieninis žmonių gyvenimas XIX a.“. Pamokos tikslas buvo suteikti žinių apie madą, valgį, namus XIX a. Mokiniai sužinojo, kas yra cilindras, korsetas, krinolinai. Technologijų mokytojas papasakojo apie porcelianinius indus. Mokinė Kamila Pavliukovič papasakojo apie stalo etiketą. Mokiniai atliko praktinę užduotį - padengė stalą pagal etiketo taisykles ir reikalavimus. Mokiniams pamoka labai patiko, buvo naudinga ir įdomi.

Autorius: Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
2021-03-12
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, Išaugusį iš pelenų, Kaip savo rūpestį didžiausią, Kuriuo lyg vieškelių einu.

Justinas Marcinkevičius

Trečiadienį Kovo 11-osios-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas vyko nuotoliniu būdu. „Teams“ platformoje mokiniai žiūrėjo skaidres bei filmą apie Kovo 11-osios dienos istorinius įvykius Lietuvoje, kalbėjo apie meilę Tėvynei, patriotiškumą.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime „Laisvės paukštis“, kurio metu sukūrė arba nuspalvino paukštį mūsų valstybės vėliavos spalvomis.

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenė sveikina visus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Jelena Polujanska

15 METŲ SU ŠV. KAZIMIERO VARDU
2021-0308

Jau tapo tradicija, kad kovo 4 dieną Medininkų šv. Kazimiero gimnazija mini šv. Kazimiero dieną. Šiais metais ta diena ypatinga mūsų gimnazijai, nes jau 15 metų mes gyvename globojami šv. Kazimiero.

Šią dieną mokiniai aktyviai dalyvavo skirtinguose projektuose ir veiklose: tikybos mokytojas S. Lazarenko priminė mokiniams šv. Kazimiero biografiją, vėliau vaikai atsakė į virtualios viktorinos apie gimnazijos globėją klausimus. Šokių mokytoja M. Ingaunė pristatė tautinius drabužius, šokius, papasakojo apie verbų pynimo tradicijas, o kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu mokiniai pabandė patys pinti verbas ir padaryti lelijas iš popieriaus. Choro vadovė E. Galin išmokė mokinius dainuoti linksmas Kaziuko mugės daineles. Apie Kaziuko mugės atsiradimą, tradicijas, paklausiausias ir įdomiausias prekes mokiniai sužinojo iš istorijos mokytojos I. Masevič pasakojimo ir skaidrių. Dailės mokytojas M. Brižis organizavo mokinių piešinių virtualią parodą.

Kiekvienais metais gimnazijos administracija apdovanoja mokinius už puikius mokymosi rezultatus ir lankomumą. Mokiniai gavo skaitmeninius diplomus už savo pasiekimus, o smagios dovanėlės laukia grįžtančių į mokyklą mokinių klasėse.

Kviečiame pažiūrėti filmuką čia.

Autorius:

Lietuvių kalbos projektas ,,Eilėraštis kitaip,,
2021-02-18

Gruodžio – sausio mėnesiais mūsų gimnazijos 2, 4, 5, 6 ir IG klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos projekte,, Eilėraščiai kitaip‘‘. Per teorinę projekto dalį mokiniai pakartojo, kad eilėraštis – tai nedidelės apimties eiliuotas kūrinys, turintis posmų, kurių pagrindas - meninis vaizdas. Vėliau vaikai, pasižiūrėję filmukus ir išklausę garso įrašus, kaip reikia deklamuoti pasirinktas eiles, varžėsi geriausio skaitovo konkurse. O kad mokiniams eilėraštis būtų smagiausias kūrinys, buvo pasiūlyta pažvelgti į jį savaip - originaliai nupiešti patikusios eilutės turinį. Daug aistrų, emocijų, drąsos buvo šioje projekto dalyje. 4 klasės mokiniai nusprendė iliustruoti Eduardo Mieželaičio eilėraščio ,, Zuikis Puikis‘‘ 1 dalį, antrokai pasirinko ,, Zuikio Puikio‘‘ 1 dalį, o vyresnieji mokiniai kūrė iliustracijas remdamiesi Salomėjos Nėries eilėmis ,, Senelės pasaka‘‘. Kiekvienas dalyvis stengėsi kuo tiksliau pavaizduoti eilėraščio turinį, nes žinojo, kad jo piešinys bus svarbus iliustruotai knygutei sukurti.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė

Užgavėnės Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje tą dieną vyko linksmi žaidimai ir šokiai.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Vasario 15 dieną Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
2021-02-18

Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventėme kitaip – nuotoliniu būdu- Vasario 16 – osios dienos veikla persikėlė į virtualią erdvę, kurioje netrūko sveikinimų, piešinių parodų, viktorinų ir vaizdo filmukų. Vasario 12 dieną, ankstyvą rytą, visų klasių mokiniai kartu su mokytojais žiūrėdami pateiktus filmukus ir skaidres dar kartą prisiminė svarbiausias Lietuvai datas, svarstė, kodėl tokia svarbi yra laisvė, kuo garsi yra Lietuva, ką gražaus ir unikalaus paveldėjome iš protėvių ir kokią ateitį kuriame dabar. Fotografo M. Jovaišos žymiausio albumo ,, Neregėta Lietuva‘‘ nuotraukos ir M. Mamontovo dainos ,, Marso Kanjonai‘‘ žodžiai virpino širdį ir vertė didžiuotis Lietuvos gamtovaizdžiu.

Vėliau pradinukai piešė Lietuvą ir portretus jai, o 5 – 8 klasių mokiniai kūrė žinutes savo šaliai - sveikinimus ir linkėjimus, ragino nepasiduoti ir švęsti Vasario – osios dieną. Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo interaktyviojoje viktorinoje ,, Ką žinau apie Vasarios 16 – osios įvykius‘‘, kuri vyko Teams platformoje.

Šventinis nusiteikimas suvienijo Medininkų gimnazijos bendruomenę – mokytojai džiaugėsi mokinių aktyvumu, o vaikai pajuto pareigą kuo geriau atlikti veiklą, nors ir nuotoliniu būdu.

Autorius: Nadežda Maslauskaitė , lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

Mokyklos istorija

      Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero mokyklos istorija prasideda nuo 1907 m., kai buvo įkurta trimetė mokykla rusų mokamąja kalba. 1910 m. mokyklą baigė 3 mokiniai, 1911 m. mokykloje jau mokėsi 34 mokiniai. Apie tai, kas buvo pirmasis mokyklos vadovas, žinių nėra, tačiau yra žinoma, kad nuo 1918 m. mokyklai vadovavo ir dirbo mokytoju Jan Bielski. 1936 – 1939 m. šešiametei mokyklai vadovavo Kazimiež Kovalski. Karo metais mokykla buvo uždaryta. 1945 metais į mokykloje pradėjo dirbti Michal Jelinski, kuris turėjo pedagoginį išsilavinimą ir buvo vienintelis žmogus Medinininkuose, puikiai mokantis lietuvių kalbą. 1946 m. į Medininkus atvažiavo Jadvyga Smykova, kuri pradėjo dirbti mokytoja ir vadovauti mokyklai. Nuo 1948 m. rugsėjo 1 d. pradedama mokyti lenkų mokamąja kalba.


      Apie tai, kas vadovavo mokyklai 1949 – 1953 m., tikslių žinių nėra. 1954 m. direktoriumi tampa Liudmila Kamardina, direktoriaus pavaduotoja - Nadežda Vorobej. Tais pačiais metais pradeda dirbti mokytojai Irena Rutkovska – Skurko, Aleksej Osipenko ir Valerija Čechovič.

      Viktoro Kovalio vadovavimo metais (1956 – 1958 m. m.) buvo išleistos pirmosios trys vidurinės mokyklos abiturientų laidos, brandos atestatus gavo 25 abiturientai. Nuo 1958 - 1971 m. mokykla veikė kaip aštuonmetė mokykla lenkų mokamąja kalba. Jai 1958 – 1960 m. m. vadovavo direktorė Irena Rimšonok – Telenkova. Nuo 1960 m. direktoriaus pareigas perėmė Bernard Avlosevič, o nuo 1965 m. direktoriumi tapo Česlav Tomaševič, kuris mokyklai vadovavo 20 metų. 1971 – 1972 mokslo metais po 14 metų pertraukos mokyklos sienas vėl palieka vidurinės mokyklos laida. Nuo to laiko mokinių skaičius nuolat didėjo, o 1977 m. mokykloje mokėsi 477 mokiniai, tai didžiausias mokinių skaičius per visą mokyklos istoriją.
      2006 m. mokyklos bendruomenės ir direktorės Teresos Ginevič dėka Medininkų mokyklai suteiktas šv. Kazimiero vardas. 2006 – 2009 m. m. mokykloje veikė Beržytės pradinio ugdymo skyrius, teikiantis pradinį išsilavinimą.
       Nuo 2007 m. direktoriaus pareigas perima buvusi šios mokyklos mokinė ir ilgametė mokyklos mokytoja Mečislava Petkevič.
       Per visą savo istoriją Medininkų mokyklos buveinė dažnai keitėsi. Iš pradžių mokykla buvo įkurta bažnytiniame name, kuriam sudegus, mokykla buvo perkelta į privatų namą, vėliau įkurta klebonijoje. 1967 m. buvo pastatytas mūrinis dviejų aukštų mokyklos pastatas, o 1981 m. – trijų aukštų didelis priestatas su sporto sale, valgykla, biblioteka, erdviomis klasėmis. Prie mokyklos įrengtas puikus sporto aikštynas.
      2007 – 2008 mokslo metais mokykla šventė šimtmečio jubiliejų. Per visą mokyklos istoriją jai buvo būdingos įvairios veiklos strategijos, visada buvo atsižvelgiama į vaiko pasaulėjautą, gebėjimus bei pasiruošimą gyvenimui. Mokykla rūpinosi mokinių organizuodama neformalųjį švietimą, projektinę, socialinę bei prevencinę veiklą.
      Per savo gyvavimo laikotarpį mokykla ne vieną kartą buvo apdovanota už savo veiklą. Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz szkolna“ kasmet organizuojamame konkurse „Geriausia mokykla, geriausias mokytojas“ 2003 – 2004 m. m. mokykla užėmė III vietą, 2008 – 2009 m. m. ir 2011 – 2012 m. m. buvo pripažinta geriausia tarp Vilniaus rajono mokyklų. 2013 – 2014 m. m. mokyla užėmė II vietą.
      Nuo 1988 metų mūsų mokykloje veikia ansamblis “Pšepiurečka”, kurį įkūrė muzikos mokytojas Vladyslav Korkuc ir lenkų kalbos mokytoja Irena Skurko. Ansamblis ne vieną kartą koncertavo Lenkijoje, Vilniuje ir Vilniaus krašte. Be to, ansamblio dalyviai koncertavo Vokietijoje ir Baltarusijoje. Sistemingai dalyvauja festivalyje “Kwiaty polskie”.
      Nuo 2010 m. mokykloje leidžiamas laikraštis “Echo”, kuriame rašoma apie mokyklos bendruomenės gyvenimą.
      Mokykloje veikia du muziejai. Kraštotyros muziejų įkūrė istorijos mokytojas Aleksander Olenkovič. Kraštorytos būrelis daugelį metų renka medžiagą apie mūsų krašto praeitį. 2013 m. mokyklos direktorės Mečislavos Petkevič iniciatyva buvo įkurtas mokyklos muziejus, už kurio darbą yra atsakinga lenkų kalbos mokytoja Genoefa Žegaris. Muziejuje yra surinkta medžiaga apie mokyklos veiklą, laidas, išvykų, piligriminių kelionių aprašymai, užklasinės veiklos kronikos, klasių albumai.
      Svarbią vietą mūsų mokyklos gyvenime užima bendradarbiavimas su partnerinėmis mokyklomis Lenkijoje: Lodzės miesto S. Žeromskio gimnazija, Suvalkų gminos Pšebrodo ir Žečenicos gminos, Žečenicos mokyklų junginiais, Neviešąja pagrindine mokykla „Animus“ Kobylkos mieste, Lenkijos Radom miesto savivaldybe, Lenkijos Ciechanovec miesto savivalda. Jau seniai bendradarbiaujame su Vokietijos Weil im Schoenbuch mokykla. Užmezgėme ryšį su Kauno šv. Kazimiero progimnazija.
      Mokykla yra ne tik mokymosi įstaiga, bet ir kultūros centras,skatinantis bendrauti įvairiomis kalbomis.