ŠEIMOS DIENA
2021-06-09

Birželio 4 dieną 5-8 ir IG-IIG klasių mokiniai dalyvavo projekte „Šeimos diena“. Tai buvo kūrybos ir diskusijų kupinos veiklos: kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu savo rankomis mokiniai padarė dovaną mamai ir tėčiui. Mokiniai pasižymėjo savo kūrybingumu – tai buvo ir tortai, ir gėlių puokštės, ir savo rankomis sukurti darbeliai. Dailės mokytojas M. Brižis paprašė mokinių pristatyti savo šeimą nuotraukoje arba piešinyje, o 6 klasės mokinė Agata Lysionok sukūrė prezentaciją apie nuostabiausias savo šeimos gyvenimo akimirkas.

Kartu su klasės vadovais mokiniai diskutavo apie šeimos svarbą visų gyvenime, papasakojo apie pačias gražiausias tradicijas bei akimirkas kiekvieno vaiko šeimoje.

Apibendrindami projektą vaikai išsakė nuomonę, kad šeima yra brangiausia vertybė mūsų gyvenime.

Autorius:

LIETUVIŲ SPAUDOS KELIAS
2021-05-11

„Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man, kaip žibintas

Pasaulio tamsoje“

Justinas Marcinkevičius

Šiais žodžiais gegužės 7 d. Prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7/8 klasėje, kurią Teams platformoje vedė lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska ir VRCB Medininkų struktūrinio padalinio bibliotekininkė Zofia Boroško.

Šią dieną Lietuvoje švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 metų, kai lietuviškoji spauda buvo uždrausta, ji tik augo ir plėtėsi. Carinės Rusijos pastangos buvo bergždžios ir 1904 m. Gegužės 7 dieną lietuviškos spaudos draudimas buvo panaikintas.

Per pamoką mokiniai pažiūrėjo trumpą filmuką apie spaudos draudimą, susipažino su ano meto leidžiamais laikraščiais, jų redaktoriais bei knygnešių veikla. Vėliau mokiniai pristatė ir aptarė skaidres apie keturiasdešimtmetį trūkusį draudimą. Bibliotekininkė papasakojo mokiniams apie šiuolaikinę spaudą, spaudos rūšis. Mokiniai sužinojo, kiek laikraščių ir žurnalų yra leidžiama Lietuvoje, diskutavo apie skaitymo naudą bei jiems įdomiausius leidinius, knygas.

Autorius: Jelena Polujanska, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

ANGLŲ KALBOS PROJEKTAS „THE ART OF ABC“
2021-03-30

Mūsų gimnazijos 3-6 klasių mokiniai dalyvavo Nemėžio-Kalvelio metodinio centro projekte „The Art of ABC“.

Mokiniai pasirinko vieną iš anglų abėcėlės raidžių, savarankiškai dirbo su žodynu, pasirinko žodžius pagal raidę ir, naudodamiesi įvairia technika (akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt.), iliustravo savo darbą. Visi darbai buvo kūrybiški ir originalūs.

Pradinukai buvo patenkinti, kad galėjo praturtinti savo žodyną ir vaizdinę atmintį, išmoko naudotis anglų kalbos žodynais. Visi 3-6 klasių mokiniai pakartojo anglų kalbos abėcėlę ir iliustravo ją savo piešiniais.

Autorius: Iraida Vlasova, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Integruota pamoka KASDIENINIS ŽMONIŲ GYVENIMAS XIX a.
2021-03-29

Kovo 23 d. istorijos mokytoja Ilona Masevič ir technologijų mokytojas Vladimir Antoncev IG klasėje pravedė integruotą pamoką tema „Kasdieninis žmonių gyvenimas XIX a.“. Pamokos tikslas buvo suteikti žinių apie madą, valgį, namus XIX a. Mokiniai sužinojo, kas yra cilindras, korsetas, krinolinai. Technologijų mokytojas papasakojo apie porcelianinius indus. Mokinė Kamila Pavliukovič papasakojo apie stalo etiketą. Mokiniai atliko praktinę užduotį - padengė stalą pagal etiketo taisykles ir reikalavimus. Mokiniams pamoka labai patiko, buvo naudinga ir įdomi.

Autorius: Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
2021-03-12
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, Išaugusį iš pelenų, Kaip savo rūpestį didžiausią, Kuriuo lyg vieškelių einu.

Justinas Marcinkevičius

Trečiadienį Kovo 11-osios-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas vyko nuotoliniu būdu. „Teams“ platformoje mokiniai žiūrėjo skaidres bei filmą apie Kovo 11-osios dienos istorinius įvykius Lietuvoje, kalbėjo apie meilę Tėvynei, patriotiškumą.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime „Laisvės paukštis“, kurio metu sukūrė arba nuspalvino paukštį mūsų valstybės vėliavos spalvomis.

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenė sveikina visus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Jelena Polujanska

15 METŲ SU ŠV. KAZIMIERO VARDU
2021-0308

Jau tapo tradicija, kad kovo 4 dieną Medininkų šv. Kazimiero gimnazija mini šv. Kazimiero dieną. Šiais metais ta diena ypatinga mūsų gimnazijai, nes jau 15 metų mes gyvename globojami šv. Kazimiero.

Šią dieną mokiniai aktyviai dalyvavo skirtinguose projektuose ir veiklose: tikybos mokytojas S. Lazarenko priminė mokiniams šv. Kazimiero biografiją, vėliau vaikai atsakė į virtualios viktorinos apie gimnazijos globėją klausimus. Šokių mokytoja M. Ingaunė pristatė tautinius drabužius, šokius, papasakojo apie verbų pynimo tradicijas, o kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu mokiniai pabandė patys pinti verbas ir padaryti lelijas iš popieriaus. Choro vadovė E. Galin išmokė mokinius dainuoti linksmas Kaziuko mugės daineles. Apie Kaziuko mugės atsiradimą, tradicijas, paklausiausias ir įdomiausias prekes mokiniai sužinojo iš istorijos mokytojos I. Masevič pasakojimo ir skaidrių. Dailės mokytojas M. Brižis organizavo mokinių piešinių virtualią parodą.

Kiekvienais metais gimnazijos administracija apdovanoja mokinius už puikius mokymosi rezultatus ir lankomumą. Mokiniai gavo skaitmeninius diplomus už savo pasiekimus, o smagios dovanėlės laukia grįžtančių į mokyklą mokinių klasėse.

Kviečiame pažiūrėti filmuką čia.

Autorius:

Lietuvių kalbos projektas ,,Eilėraštis kitaip,,
2021-02-18

Gruodžio – sausio mėnesiais mūsų gimnazijos 2, 4, 5, 6 ir IG klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos projekte,, Eilėraščiai kitaip‘‘. Per teorinę projekto dalį mokiniai pakartojo, kad eilėraštis – tai nedidelės apimties eiliuotas kūrinys, turintis posmų, kurių pagrindas - meninis vaizdas. Vėliau vaikai, pasižiūrėję filmukus ir išklausę garso įrašus, kaip reikia deklamuoti pasirinktas eiles, varžėsi geriausio skaitovo konkurse. O kad mokiniams eilėraštis būtų smagiausias kūrinys, buvo pasiūlyta pažvelgti į jį savaip - originaliai nupiešti patikusios eilutės turinį. Daug aistrų, emocijų, drąsos buvo šioje projekto dalyje. 4 klasės mokiniai nusprendė iliustruoti Eduardo Mieželaičio eilėraščio ,, Zuikis Puikis‘‘ 1 dalį, antrokai pasirinko ,, Zuikio Puikio‘‘ 1 dalį, o vyresnieji mokiniai kūrė iliustracijas remdamiesi Salomėjos Nėries eilėmis ,, Senelės pasaka‘‘. Kiekvienas dalyvis stengėsi kuo tiksliau pavaizduoti eilėraščio turinį, nes žinojo, kad jo piešinys bus svarbus iliustruotai knygutei sukurti.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė

Užgavėnės Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje tą dieną vyko linksmi žaidimai ir šokiai.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Vasario 15 dieną Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
2021-02-18

Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventėme kitaip – nuotoliniu būdu- Vasario 16 – osios dienos veikla persikėlė į virtualią erdvę, kurioje netrūko sveikinimų, piešinių parodų, viktorinų ir vaizdo filmukų. Vasario 12 dieną, ankstyvą rytą, visų klasių mokiniai kartu su mokytojais žiūrėdami pateiktus filmukus ir skaidres dar kartą prisiminė svarbiausias Lietuvai datas, svarstė, kodėl tokia svarbi yra laisvė, kuo garsi yra Lietuva, ką gražaus ir unikalaus paveldėjome iš protėvių ir kokią ateitį kuriame dabar. Fotografo M. Jovaišos žymiausio albumo ,, Neregėta Lietuva‘‘ nuotraukos ir M. Mamontovo dainos ,, Marso Kanjonai‘‘ žodžiai virpino širdį ir vertė didžiuotis Lietuvos gamtovaizdžiu.

Vėliau pradinukai piešė Lietuvą ir portretus jai, o 5 – 8 klasių mokiniai kūrė žinutes savo šaliai - sveikinimus ir linkėjimus, ragino nepasiduoti ir švęsti Vasario – osios dieną. Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo interaktyviojoje viktorinoje ,, Ką žinau apie Vasarios 16 – osios įvykius‘‘, kuri vyko Teams platformoje.

Šventinis nusiteikimas suvienijo Medininkų gimnazijos bendruomenę – mokytojai džiaugėsi mokinių aktyvumu, o vaikai pajuto pareigą kuo geriau atlikti veiklą, nors ir nuotoliniu būdu.

Autorius: Nadežda Maslauskaitė , lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M. M.

VIDURINIS UGDYMAS

Vidurinio ugdymo programa Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu (2011 m. aprašo pakeitimai) (2013 m. aprašo pakeitimai) , patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392, 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-475 redakcija).

Aprašo įgyvendinimas sukonkretintas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos tvarkos apraše ir Gimnazijos mokslo metų ugdymo plane.

*Gimnazijos siūlomi vidurinio ugdymo programos dalykai, jų kursai/kalbos mokėjimo lygiai, skiriamų pamokų skaičius per dvejus metus ir pamokų skaičius per savaitę. Aprašo priedas Nr. 1

*Konsultavimo, sudarant mokinio individualų ugdymo planą, tvarka. Aprašo priedas Nr. 2


PASIRINKTO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO, KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR MODULIO KEITIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PROGRAMŲ SKIRTUMUS TVARKOS APRAŠAS.

Prašymas dėl mokomojo dalyko programos, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio keitimo, atsiskaitymo.

Dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio keitimo įskaitos lapas.

Prašymas dėl pasirenkamojo dalyko ar modulio atsisakymo.


Konsultavimą Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo klausimais koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresa Jasiukevič

(tel. Nr. (85) 2597224, el. paštas jasiukevicteresa@gmail.com)


PASTABOS INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMUI:

Būtina mokytis šiuos dalykus:

  *Tikyba arba etika

  *Lietuvių kalba ir literatūra

  *Užsienio kalba (viena)

  *Matematika

  *Istorija arba geografija

  *Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija

  *Vieną iš menų ar technologijų: dailė, muzika, teatras arba technologijos

  *Kūno kultūra: bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka

  Dalykų kursai:

   Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.

   Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.

   Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;

   A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;

   B1 – antros užsienio kalbos;

   B2 – pirmos užsienio kalbos.

   Laikinosios grupės:

   IIIG kl.

   „Lietuvių kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimas“ (lietuvių kalba).

   „Literatūrinio kūrinio analizė ir interpretacija“ (gimtoji (lenkų) kalba)

   „Anglų kalbos kalbinės raiškos tobulinimas“ (užsienio (anglų ) kalba)

   „Vektoriai.Geometrijos žinių sisteminimas“ (matematika)

   IVG kl.

   “Įvairūs kontekstai rašto darbuose (rašytojų, poetų bei visuomeninių veikėjų „ (lietuvių kalba)

   „Literatūrinio kūrinio analizė ir interpretacija“ (gimtoji (lenkų) kalba)

   „Matematikos nestandartinių uždavinių sprendimas“ (matematika)

   2018-2019 m.m. laisvai pasirenkami dalykai:

    Užsienio kalba (rusų).

    Informacinės technologijos.


    MOKOMŲJŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ, PROJEKTŲ IR MODULIŲ PASIŪLA 2019 – 2020 M. M. , 2020–2021 M. M.

    MOKOMŲJŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ, PROJEKTŲ IR MODULIŲ PASIŪLA 2019 – 2020 M. M. , 2020–2021 M. M.


Neformaliojo švietimo organizavimas

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu nr. ISAK – 2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija).

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje neformaliusis švietimas organizuojamas pagal Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašą.

Neformaliojo vaiko švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos ir įgyvendinamos per neformaliojo švietimo programas.

Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 7 mokiniai.

Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

Mokslo metų pabaigoje mokykla atlieka mokinių neformaliojo švietimo poreikių tenkinimo apklausą ir kitiems mokslo metams siūlo mokiniams neformaliojo švietimo programas: meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.


2019-2020 MOKSLO METAIS MOKINIAI GALI LANKYTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIUS:

Choras “Pšepiurečka”

Dainavimas - tai džiaugsmas sau ir kitiems. Tai paliudija 30 metų gimnazijoje veikiančio ir dideliais pasiekimais besididžiuojančio folklorinio ansamblio „Pšepiurečka“ nariai. Ansamblis aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono vykstančiuose koncertuose, festivaliuose, koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Choro būrelio programoje numatyta tobulinti dainavimo kokybę, sceninę laikyseną, plėtoti muzikinę patirtį dalyvaujant kultūriniuose renginiuose.


Šokių būrelis

Šokis – tai kūno judesiai ritmiški muzikai. Šokant įgyjami gebėjimai valdyti kūną, koordinuoti judesius, ugdoma orientacija, choreografinė atmintis, taisyklinga laikysena.

Šokių būrelio nariai šoka įvairių žanrų, tautybių šokius. Koncertuoja gimnazijoje, kultūros centruose, dalyvauja įvairiuose renginiuose.


Dramos būrelis

Būrelis skirtas mokiniams, kurie nori vaidinti, pažinti save, turiningai praleisti laiką ir pajusti kūrybinio darbo proceso malonumą. Sceniniai žaidimai, improvizacijos, raiškus skaitymas, trumpi vaidinimai ir kt. sudarys sąlygas vaikų saviraiškai.

Būrelio darbą galima stebėti per įvairius mokyklos renginius, tėvų susirinkimus, valstybinių švenčių minėjimus.


Ugdymo karjerai būrelis

Būrelio darbo tikslas yra gerinti mokinių užimtumą po pamokų, suteikti žinių apie profesinės karjeros planavimo procesą, asmenybės pažinimą, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti. Užsiėmimų metu mokinai susipažins su karjeros galimybėmis, karjeros planavimu ir įgyvendinimu, išmoks planuoti savo karjerą ir ieškoti darbo, parengti savo kompetencijų aplanką, rasti ir efektyviai naudotis karjeros informacija, pažinti galimybes mokytis visą gyvenimą. Ugdomi mokinio savęs pažinimo ypatumai.


Mažujų aktorių būrelis

Teatras – tai vieta, kurioje vaikai gali papsiekti asmeninę sėkmę, mokantis teatrinio meno pagrindų. Čia mažieji aktoriai ugdo saviraišką, lavina vaizduotę, drąsą, atlikimo raišką. Smagiai improvizuoja. Mažujų aktorių būrelis – tai galimybė žengti pirmuosius žingsnius į sceną!

Būrelis „Internetinių svietainių kūrimas“

Užsiėmimuose susipažindinama su kompiuterinėmis programomis, skirtomis kurti internetinius tinklalapius, asmeninius internetinius dienoraščius. Individualiai ir grupelėse programuojama, kuriami tinklalapiai, animaciją . Išmokstama kaip lengvai ir greitai rasti visą reikalingą informaciją internete.

Sporto būrelis

Būrelio tikslas – suformuoti tikslingą vaikų fizinį aktyvumą, sužadinti norą ir poreikį sportuoti, ugdyti orientaciją, vikrumą, greitį, jėgą, pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą laimėti ir pralaimėti. Sieks pasiruošti ir sėkmingai dalyvaus rajoninėse sporto varžybose.


Dailės būrelis "Kūrybinės dirbtuvės" ir "Dailė kitaip"

Būreliai skirti plėtoti vaiko meninę prigimtį ir atskleisti kiekvieno mokinio individualius meninius, kūrybinius ir pažintinius gebėjimus. Vaikai gebės realizuoti savo kūrybinius sumanymus praktinėje veikloje, eksperimentuos medžiagomis, skirtingomis technikomis, faktūromis, pažins spalvinių tonų niuansų įvairovę.