ŠEIMOS DIENA
2021-06-09

Birželio 4 dieną 5-8 ir IG-IIG klasių mokiniai dalyvavo projekte „Šeimos diena“. Tai buvo kūrybos ir diskusijų kupinos veiklos: kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu savo rankomis mokiniai padarė dovaną mamai ir tėčiui. Mokiniai pasižymėjo savo kūrybingumu – tai buvo ir tortai, ir gėlių puokštės, ir savo rankomis sukurti darbeliai. Dailės mokytojas M. Brižis paprašė mokinių pristatyti savo šeimą nuotraukoje arba piešinyje, o 6 klasės mokinė Agata Lysionok sukūrė prezentaciją apie nuostabiausias savo šeimos gyvenimo akimirkas.

Kartu su klasės vadovais mokiniai diskutavo apie šeimos svarbą visų gyvenime, papasakojo apie pačias gražiausias tradicijas bei akimirkas kiekvieno vaiko šeimoje.

Apibendrindami projektą vaikai išsakė nuomonę, kad šeima yra brangiausia vertybė mūsų gyvenime.

Autorius:

LIETUVIŲ SPAUDOS KELIAS
2021-05-11

„Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man, kaip žibintas

Pasaulio tamsoje“

Justinas Marcinkevičius

Šiais žodžiais gegužės 7 d. Prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7/8 klasėje, kurią Teams platformoje vedė lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska ir VRCB Medininkų struktūrinio padalinio bibliotekininkė Zofia Boroško.

Šią dieną Lietuvoje švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 metų, kai lietuviškoji spauda buvo uždrausta, ji tik augo ir plėtėsi. Carinės Rusijos pastangos buvo bergždžios ir 1904 m. Gegužės 7 dieną lietuviškos spaudos draudimas buvo panaikintas.

Per pamoką mokiniai pažiūrėjo trumpą filmuką apie spaudos draudimą, susipažino su ano meto leidžiamais laikraščiais, jų redaktoriais bei knygnešių veikla. Vėliau mokiniai pristatė ir aptarė skaidres apie keturiasdešimtmetį trūkusį draudimą. Bibliotekininkė papasakojo mokiniams apie šiuolaikinę spaudą, spaudos rūšis. Mokiniai sužinojo, kiek laikraščių ir žurnalų yra leidžiama Lietuvoje, diskutavo apie skaitymo naudą bei jiems įdomiausius leidinius, knygas.

Autorius: Jelena Polujanska, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

ANGLŲ KALBOS PROJEKTAS „THE ART OF ABC“
2021-03-30

Mūsų gimnazijos 3-6 klasių mokiniai dalyvavo Nemėžio-Kalvelio metodinio centro projekte „The Art of ABC“.

Mokiniai pasirinko vieną iš anglų abėcėlės raidžių, savarankiškai dirbo su žodynu, pasirinko žodžius pagal raidę ir, naudodamiesi įvairia technika (akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt.), iliustravo savo darbą. Visi darbai buvo kūrybiški ir originalūs.

Pradinukai buvo patenkinti, kad galėjo praturtinti savo žodyną ir vaizdinę atmintį, išmoko naudotis anglų kalbos žodynais. Visi 3-6 klasių mokiniai pakartojo anglų kalbos abėcėlę ir iliustravo ją savo piešiniais.

Autorius: Iraida Vlasova, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Integruota pamoka KASDIENINIS ŽMONIŲ GYVENIMAS XIX a.
2021-03-29

Kovo 23 d. istorijos mokytoja Ilona Masevič ir technologijų mokytojas Vladimir Antoncev IG klasėje pravedė integruotą pamoką tema „Kasdieninis žmonių gyvenimas XIX a.“. Pamokos tikslas buvo suteikti žinių apie madą, valgį, namus XIX a. Mokiniai sužinojo, kas yra cilindras, korsetas, krinolinai. Technologijų mokytojas papasakojo apie porcelianinius indus. Mokinė Kamila Pavliukovič papasakojo apie stalo etiketą. Mokiniai atliko praktinę užduotį - padengė stalą pagal etiketo taisykles ir reikalavimus. Mokiniams pamoka labai patiko, buvo naudinga ir įdomi.

Autorius: Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS
2021-03-12
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, Išaugusį iš pelenų, Kaip savo rūpestį didžiausią, Kuriuo lyg vieškelių einu.

Justinas Marcinkevičius

Trečiadienį Kovo 11-osios-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas vyko nuotoliniu būdu. „Teams“ platformoje mokiniai žiūrėjo skaidres bei filmą apie Kovo 11-osios dienos istorinius įvykius Lietuvoje, kalbėjo apie meilę Tėvynei, patriotiškumą.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime „Laisvės paukštis“, kurio metu sukūrė arba nuspalvino paukštį mūsų valstybės vėliavos spalvomis.

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenė sveikina visus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Jelena Polujanska

15 METŲ SU ŠV. KAZIMIERO VARDU
2021-0308

Jau tapo tradicija, kad kovo 4 dieną Medininkų šv. Kazimiero gimnazija mini šv. Kazimiero dieną. Šiais metais ta diena ypatinga mūsų gimnazijai, nes jau 15 metų mes gyvename globojami šv. Kazimiero.

Šią dieną mokiniai aktyviai dalyvavo skirtinguose projektuose ir veiklose: tikybos mokytojas S. Lazarenko priminė mokiniams šv. Kazimiero biografiją, vėliau vaikai atsakė į virtualios viktorinos apie gimnazijos globėją klausimus. Šokių mokytoja M. Ingaunė pristatė tautinius drabužius, šokius, papasakojo apie verbų pynimo tradicijas, o kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu mokiniai pabandė patys pinti verbas ir padaryti lelijas iš popieriaus. Choro vadovė E. Galin išmokė mokinius dainuoti linksmas Kaziuko mugės daineles. Apie Kaziuko mugės atsiradimą, tradicijas, paklausiausias ir įdomiausias prekes mokiniai sužinojo iš istorijos mokytojos I. Masevič pasakojimo ir skaidrių. Dailės mokytojas M. Brižis organizavo mokinių piešinių virtualią parodą.

Kiekvienais metais gimnazijos administracija apdovanoja mokinius už puikius mokymosi rezultatus ir lankomumą. Mokiniai gavo skaitmeninius diplomus už savo pasiekimus, o smagios dovanėlės laukia grįžtančių į mokyklą mokinių klasėse.

Kviečiame pažiūrėti filmuką čia.

Autorius:

Lietuvių kalbos projektas ,,Eilėraštis kitaip,,
2021-02-18

Gruodžio – sausio mėnesiais mūsų gimnazijos 2, 4, 5, 6 ir IG klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos projekte,, Eilėraščiai kitaip‘‘. Per teorinę projekto dalį mokiniai pakartojo, kad eilėraštis – tai nedidelės apimties eiliuotas kūrinys, turintis posmų, kurių pagrindas - meninis vaizdas. Vėliau vaikai, pasižiūrėję filmukus ir išklausę garso įrašus, kaip reikia deklamuoti pasirinktas eiles, varžėsi geriausio skaitovo konkurse. O kad mokiniams eilėraštis būtų smagiausias kūrinys, buvo pasiūlyta pažvelgti į jį savaip - originaliai nupiešti patikusios eilutės turinį. Daug aistrų, emocijų, drąsos buvo šioje projekto dalyje. 4 klasės mokiniai nusprendė iliustruoti Eduardo Mieželaičio eilėraščio ,, Zuikis Puikis‘‘ 1 dalį, antrokai pasirinko ,, Zuikio Puikio‘‘ 1 dalį, o vyresnieji mokiniai kūrė iliustracijas remdamiesi Salomėjos Nėries eilėmis ,, Senelės pasaka‘‘. Kiekvienas dalyvis stengėsi kuo tiksliau pavaizduoti eilėraščio turinį, nes žinojo, kad jo piešinys bus svarbus iliustruotai knygutei sukurti.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė

Užgavėnės Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje tą dieną vyko linksmi žaidimai ir šokiai.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje
2021-02-18

Vasario 15 dieną Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Autorius:

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
2021-02-18

Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventėme kitaip – nuotoliniu būdu- Vasario 16 – osios dienos veikla persikėlė į virtualią erdvę, kurioje netrūko sveikinimų, piešinių parodų, viktorinų ir vaizdo filmukų. Vasario 12 dieną, ankstyvą rytą, visų klasių mokiniai kartu su mokytojais žiūrėdami pateiktus filmukus ir skaidres dar kartą prisiminė svarbiausias Lietuvai datas, svarstė, kodėl tokia svarbi yra laisvė, kuo garsi yra Lietuva, ką gražaus ir unikalaus paveldėjome iš protėvių ir kokią ateitį kuriame dabar. Fotografo M. Jovaišos žymiausio albumo ,, Neregėta Lietuva‘‘ nuotraukos ir M. Mamontovo dainos ,, Marso Kanjonai‘‘ žodžiai virpino širdį ir vertė didžiuotis Lietuvos gamtovaizdžiu.

Vėliau pradinukai piešė Lietuvą ir portretus jai, o 5 – 8 klasių mokiniai kūrė žinutes savo šaliai - sveikinimus ir linkėjimus, ragino nepasiduoti ir švęsti Vasario – osios dieną. Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo interaktyviojoje viktorinoje ,, Ką žinau apie Vasarios 16 – osios įvykius‘‘, kuri vyko Teams platformoje.

Šventinis nusiteikimas suvienijo Medininkų gimnazijos bendruomenę – mokytojai džiaugėsi mokinių aktyvumu, o vaikai pajuto pareigą kuo geriau atlikti veiklą, nors ir nuotoliniu būdu.

Autorius: Nadežda Maslauskaitė , lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

KONSULTACIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS

Informuojame, kad Kristina Boroško teikia konsultacijas tėvams, mokiniams ir mokytojams technologijų naudojimo klausimais.

Su darbuotoja galima susisiekti per el. paštu medininkumok@gmail.com arba per elektroninį dienyną.


TĖVŲ INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS

Siekiant tenkinti mokyklos bendruomenės interesus ir užtikrinti konstruktyvų mokinių, tėvų, mokytojų bendradarbiavimą gimnazijoje buvo priimta ir patvirtinta Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir komunikavo tvarka, kurios tikslas - vienyti gimnazijos administracijos, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokytojo padėjėjo pastangas siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tikslingo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant mokiniams mokytis, gimnazijos veiklos įsivertinimo procesų efektyvumo bei veiklos planavimo kokybės.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir komunikavo tvarka.


Rekomendacijos tėvams. Kaip padėti vaikui mokytis?

Pirmiausiai reikia nustatyti rėmus – kas vaikui leidžiama, kas ne. Prie šių rėmų turi prisitaikyti ne tik vaikas, bet ir patys tėvai. Jų vaidmuo – padėti vaikui suvokti režimą – tvarką, kaip reikia mokytis.

Daugiau rekomendacijų.


Straipsnis tėvams:

Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje ir kokių klaidų nedaryti.

Paskaita: ,,AR GALIME APSAUGOTI SAVO VAIKUS NUO BENDRAAMŽIŲ PATYČIŲ?,,Skaityk daugiau


MOKINIŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu.

Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaiko priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei vaikų (nuo 14 metų), pateikus tėvų sutikimą, prašymai dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą teikiami gimnazijos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

Prašymų dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dėl leidimo tęsti mokymąsi bei išbraukimo iš gimnazijos sąrašų formosŠvietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas


2019-2020 m. m. tėvų susirinkimų planas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Nuo 2011 metų mūsų gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas užtikrinti saugią, jaukią ir darnią aplinką gimnazijoje. Vaiko gerovės komisijai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresa Jasiukevič, komisijos sekretoriaus pareigas vykdo lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska, į komisijos sudėtį įeina socialinė pedagogė Renata Vanagel-Bortkevičienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Iraida Vlasova.

2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas.


Jei Jūsų vaikui iškilo problema gimnazijoje, Jus pirmiausiai turėtumėte aptarti ją su klasės vadovu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.


SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS

Mokinių teisę į socialinę paramą, kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarką, socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarką, nemokamo maitinimo finansavimo tvarką, socialinę paramą mokiniams administruojančių ir organizuojančių institucijų pareigas ir teises reglamentuoja Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T3-301.
Skaityk daugiau


GIMNAZIJOJE IR TOLIAU TĘSIAMOS PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIAI MOKYKLOMS“

Šešti metais iš eilės mūsų gimnazija dalyvauja dviejose Europos Sąjungos finansuojamose ir Žemės ūkio ministerijos kuruojamose programose: vaisių vartojimo skatinimo programoje „Vaisiai mokykloms“ ir pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“.

Pagrindinis programų tikslas – skatinti vaikus vartoti pieno produktus, kuo daugiau valgyti vaisių ir daržovių bei rūpintis subalansuota mityba. Programose dalyvauja priešmokyklinio ugdymo bei 1-4 klasių mokiniai, kurie kelis kartus per savaitę gauna ekologiškus pieno gaminius (pieno, kefyro, jogurto, šviežio sūrio arba varškės) bei išskirtinės kokybės ekologiškas daržoves, vaisius arba jų sultis.


Mokinių vartojamų pieno produktų ir vaisių bei daržovių visa kaina kompensuojama - produktai vaikams dalinami nemokamai.


2 % PARAMA GIMNAZIJAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems geranoriams už paramą gimnazijai, kurią suteikėte pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. Jūs prisidėjote prie gimnazijos kabinetų turtinimo ir gražinimo, taip pat investavote į vaikų ateitį, neatverdami piniginės.

Kviečiame visus, neabejingus mokyklos gerovei, paremti mūsų mokyklą ir 2016 m. Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijai, pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Jūsų nurodytai įstaigai.

Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų FR0512 prašymą. Užpildytą blanką galite palikti gimnazijos raštinėje.

Rekvizitai 2 proc. paramai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 191315829

Gavėjo pavadinimas: VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA

Adresas: MEDAUS G. 10, MEDININKŲ K. VILNIAUS R. LT-13192

Speciali prašymo forma ir pildymo instrukcija (atsisiųsti):

FR 0512 formaPildymo instrukcijos

Prašyma pateikti galite ir elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu: www.vmi.ltTĖVŲ LINIJA

„Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".

„Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.KONSULTACIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS

Informuojame, kad Kristina Boroško teikia konsultacijas tėvams, mokiniams ir mokytojams technologijų naudojimo klausimais.

Su darbuotoja galima susisiekti per el. paštu medininkumok@gmail.com arba per elektroninį dienyną.SUKURTA MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ „NOU“, SKIRTA PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI. KVIEČIAME PARSISIŲSTI IR IŠBANDYTI!

Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams galės būti nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.

Plačiau apie programą skaityk čia.

Tai prekybos žmonėmis prevencijai skirta informacinio pobūdžio priemonė, sukurta mokytojams ir mokiniams, bet taip pat gali būti naudojama ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje.

Mobiliąją programėlę „NOU“ jau galite PARSISIŲSTI!

GIMNAZIJOS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

Gimnazijos uniformos privalomos visiems Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokiniams. Mokinio uniforma – tai pagarbos gimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis. Uniforma dėvima kasdien per visus mokslo metus. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti penktadieniais, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu metu. Uniforma taip pat privaloma per įskaitas, egzaminus, atstovaujant mokyklai kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose.

Gimnazijos uniformos dėvėjimo taisyklės (skaityk daugiau).

Uniformas siuva:

UAB “Manovita”

Adresas: H. Manto g. 6, Vilnius

Daugiau informacijos apie uniformų siuvimą rasite bendrovės tinklalapyje www.uniformusiuvimas.lt


MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai.
Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir jaustis saugiai.

Neužmiršk, kad: Mokinys – tai žmogus, besimokantis gimnazijoje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, reikalingų ateičiai.
Mokytojas – tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime.
Gimnazijos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi švarioje aplinkoje.

Taigi, jei Tu – Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokinys,ŠIOS TAISYKLĖS TAU PRIVALOMOS!
KONSULTACIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS

Informuojame, kad Kristina Boroško teikia konsultacijas tėvams, mokiniams ir mokytojams technologijų naudojimo klausimais.

Su darbuotoja galima susisiekti per el. paštu medininkumok@gmail.com arba per elektroninį dienyną.


METODINĖS REKOMENDACIJOS ILGALAIKIŲ, TEMINIŲ PLANŲ IR PROGRAMŲ RENGIMUI

Mokytojai rengia ilgalaikius, teminius planus, neformaliojo ugdymo, modulių ir pasirenkamųjų dalykų programas vadovaudamiesi Ilgalaikių ir teminių planų, programų rengimo tvarką, patvirtintą Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-97 (tvarka). Planai ir programos rengiamos pagal Metodinės tarybos patvirtintas formas(.doc).

Naudingos nuorodos:

Bendrosios programos pavyzdžiai.

Naudinga informacija www.musumokykla.lt .


MOKYTOJŲ ATESTACIJA IR KVALIFIKACIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos NUOSTATAI.

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Aprašo 1 priedas Aprašo 2 priedas

Mokytojų veiklos įsivertinimo anketa.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Prašymo dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje FORMA.

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo metinės ataskaitos FORMA.

Akredituotų įstaigų sąrašas www.nmva.smm.lt.


MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

Mokinių turizmo renginiai organizuojami vadovaujantis Mokinių turizmo renginių organizavimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-282 (spausk nuorodą).

Turizmo renginio dokumentai:

Turizmo renginio programa (doc).

Turizmo renginio dalyvių sąrašas (doc).

Tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinis sutikimas (doc).

Saugos ir sveikatos instrukcijų pavyzdžiai (pdf).


NAUDINGOS NUORODOS: