ŠEŠIAMEČIAI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE, TAIP PAT PRADINUKAI GALĖS BŪTI BE VEIDO KAUKIŲ

Vyriausybė 2020 m. lapkričio 11 dieną nusprendė, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Visiems kitiems mokiniams išlieka reikalavimas dėvėti veido kaukes per pamokas ar lankant neformaliojo švietimo veiklas. daugiau informacijos .

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ 2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2593 .UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikia aktualią informaciją apie ugdymo organizavimą karantino metu daugiau informacijos .


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. A27(1)- 2957 .


Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos direktoriaus Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu 2020 m. lapkričio 9 d. Nr. V-208.


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. SPRENDIMAI DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ Nr. V-2543,Nr. V-2544,Nr. V-2545,Nr. V-2546.
VIENKARTINĖS MEDICININĖS IR DAUGKARTINĖS KAUKĖS: KAIP JAS TAISYKLINGAI DĖVĖTI?

Norime priminti, jog VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų.

Pateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus:

  • būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
  • rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
  • rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
  • prie įėjimo į švietimo gimnaziją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims pateikta informacija apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
Rekomenduojame:
  • esant galimybei turėtų pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukę, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
  • kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti uždarą šiukšliadėžę.


Visą straipsnį galite perskaityti čia.


SAUGUMO (COVID-19) REKOMENDACIJOS

1. Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu (mokiniams, tėveliams, darbuotojams, administracijai) daugiau informacijos.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pateikia aktualią (nuolat atnaujinamą) informaciją apie koronavirusą daugiau informacijos .REKOMENDACIJOS, jei nustatomas COVID-19 daugiau informacijos.

Bendros rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos daugiau informacijos .