Renginiai


DRAUGAI IŠ PŠEBRODO ATVYKO Į MEDININKUS
2015-06-15

Šių metų birželio 8 – 12 dienomis mūsų mokykloje buvo vykdomas bendradarbiavimo projektas „Tolerancija – didelė vertybė”. Projekte dalyvavo 25 mokiniai ir 10 mokytojų iš mūsų mokyklos bei 15 mokinių ir 3 mokytojai iš Pšebrodo mokyklų junginio (Lenkijos).

Kiekvienos dienos renginių programa buvo turininga ir įdomi. Birželo 9 d. projekto dalyviai nuvyko į Vilnių ir apsilankė Aušros vartų koplyčioje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Katedroje ir Šv. Onos bažnyčioje, taip pat Šv. Dvasios cerkvėje. Lankėsi Rasų kapinėse, Vilniaus sienamiestyje, Bernardynų sode ir Gedimino bokšte. Kitą dieną vaikai nuvyko į Vladislavo Sirokomlės muziejų Bareikiškėse, vėlau lankėsi Medininkų pilies muziejuje. Savaitei įpusėjus projekto dalyvių laukė nuostabi pažintinė kelionė į Trakus.

Visą savaitę vaikai bendravo tarpusavyje, smagiai leido laisvalaikį bei ugdė tolerantiškumą ir pagarbą vieni kitiems.


II STOVYKLOS SAVAITĖ
2015-06-12

Birželio 8 dieną mokyklos stovykla atvėrė duris 6-11 klasių mokiniams. Pirmą užsiėmimą „Graffiti“ pravedė lietuvių kalbos mokytoja Milda Sutkevičiūtė. Ji papasakojo vaikams apie naują meno šaką - grafitai pabrėždama, kad piešti šia technika galima tik leistinose vietose. Mokytoja pasiūlė pavaizduoti žodžius didelėmis įvairiaspalvėmis raidėmis ant popieriaus. Po kūrybinio užsiėmimo stovyklautojai pristatė savo darbus parodoje. Vėliau matematikos mokytoja Tatjana Siroit parodė vaikams filmus apie patyčias socialiniuose tinkluose. Mokiniai buvo mokomi kalbėti apie bet kokią patyčių formą. Po filmų peržiūros stovyklautojai pasidalino įspūdžiais ir patirtimi, taip pat padėkojo mokytojai už patarimus, kaip išvengti patyčių socialiniuose tinkluose.

Po pietų vaikai apsilankė sporto salėje, kadandi kūno kultūros mokytojas Jurijus Maslianikas organizavo judrius žaidimus „Kaip apsiginti nuo smurtautojo“.

Birželio 9 dieną stovyklautojai išvyko į Vilnių ( Bernardinų sodas, Gedimino bokštas). Išvykos tema „Keliaudami pažįstame vienas kitą geriau“ nuteikė teigiamai. Mokytojai išaiškino mokiniams, kad kelionės metu svarbu rūpintis vienas kitu, padėti sunkioje situacijoje. Tai padeda geriau pažinti savo bendraamžius, klasės draugus, kitus žmones.

Birželio 10 dieną muzikos mokytoja Božena Černevska nusprendė organizuoti dainų konkursą „Padainuokime!”. Mokytoja išaiškino vaikams, kad konkursai ne tik vysto norą konkuruoti, nugalėti, bet ir moko toleruoti kitą. Po pietų mokiniai apsilankė Sirokomlės muziejuje, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Literatūra ir menas padeda draugus pažinti geriau“.

Birželio 11 dieną Trakų muziejus organizavo mūsų vaikams edukacinį užsiėmimą „Karai, smurtas ir susitaikymas“. Mokiniai turėjo galimybę pamatuoti viduramžio kario amuniciją, paimti į rankas kardą ir kalaviją bei pabandyti apsiginti nuo puolimo.

Birželio 12 dieną mokyklos psichologas D. Navaslauskas pakvietė mokinius į užsiėmimą „Gyvename be patyčių“, kurio metu mokiniai leido vandens raketas, piešė, kaip įsivaizduoja gyvenimą be patyčių. Praktinė veikla suteikė mokiniams daug džiaugsmo ir linksmų akimirkų.

Per stovyklos uždarymą mokyklos direktorė priminė mokiniams, kad gyvenimas be patyčių ir draugystė turi būti svarbūs kiekvienam paaugliui, todėl visada reikia atsiminti, kad draugystės tiltus kuriame kartu.


SVEČIŲ IŠ ŽEČENICOS APSILANKYMAS MŪSŲ MOKYKLOJE
2015-06-11

Balandžio 1-5 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi mokiniai su mokytojais iš Mokyklų junginio Žečenicoje (Lenkija). Su šia mokykla esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Pernai mūsų mokiniai ilsėjosi Žečenicoje, todėl šiais metais nusprendėme juos pakviesti pasisvečiuoti Lietuvoje. Mokinių iš Lenkijos atvykimui ruošėmės stropiai, planavome kiekvieną viešnagės dieną. Svečiai turėjo progą pasigrožėti Vilniaus ir jo apylinkių vaizdais. Svečiams buvo suorganizuota išvyka į senąją Lietuvos sostinę - Trakus, V. Sirokomlės muziejų Bareikiškėse, Pasieniečių mokyklą bei Medininkų pilį, kurioje įkurtas puikus muziejus. Kiekvieną vakarą buvo rengiami įdomūs susitikimai ir žaidimai parapijos sporto aikštyne, be to, Medininkų kultūros centre vyko diskoteka, į kurią susirinko Medininkų apylinkės jaunimas.

Atsisveikinimo vakarą praleidome ant Juozapinės kalno. Vaikai ant laužo kepė dešreles ir dainavo dainas.

Svečiai išvyko su liūdesio ašaromis akyse, nors žinojo, kad ateityje susitiks dar ne kartą.


NORIME GYVENTI BE PATYČIŲ IR SMURTO
2015-06-11

Mūsų mokykloje ypatingas dėmesys kreipiamas patyčių ir smurto prevencijai. Šiemet mokykloje organizuota vasaros poilsio stovykla vaikams buvo orientuota į vaikų tolerancijos ugdymą, elgesio su savo bendraamžiais be patyčių ir smurto propagavimą.

Nuo birželio 1 iki 5 d. stovyklą lankė 1-5 klasių mokiniai. Birželio 1 dieną įvyko vasaros poilsio stovyklos „Norime gyventi be patyčių ir smurto“ atidarymas. Po atidarymo ceremonijos pradinio ugdymo mokytojos Irena Ivanec, Alina Petkevič ir Stanislava Kucevič papasakojo mokiniams apie sporto ir gero fizinio pasirengimo svarbą. Mokytojos minėjo, kad fiziškai stiprūs vaikai turi daugiau galimybių apsiginti nuo galimų užpuolimų. Tam, kad mokinys taptų stipresnis, reikia sportuoti. Stovyklautojai dalyvavo sportiniame žaidime „Kaip pasipriešinti smurtautojui“, o po pietų žiūrėjo filmuką apie smurtą, patyčias, mokėsi diskutuoti, išsakyti savo nuomonę – kodėl pagrindinis filmo veikėjas buvo teisus, ar teisingai elgėsi.

Birželio 2 dieną stovyklautojai išsiruošė į Vilnių. Išvykos tema buvo „Keliaujame draugiškai“. Mokytojai aiškino mokiniams, kad kelionės metu svarbu rūpintis vienas kitu, padėti, paguosti, išklausyti. Vaikai apsilankė Trijų kryžių kalne, Gedimino bokšte bei Bernardinų sode. Daugiausiai įspūdžių paliko Bernardynų sode įrengti fontanai, prie kurių vaikai noriai nusifotografavo.

Birželio 3 dieną muzikos mokytoja Božena Černevska organizavo muzikos užsiėmimą „Dainos apie draugystę“. Mokiniai atliko šiuolaikines ir tautines dainas apie draugystės tiltus. Po pietų mokytojos Irena Ivanec ir Stanislava Kucevič organizavo technologijų užsiėmimą „Drugeliai“, kurio metu vaikai kūrė mažas dovanėles savo draugams. Iš pradžių dovanėlės -rankdarbiai buvo pristatyti parodoje, o vėliau vaikai apsikeitė sukurtais drugeliais su draugais.

Birželio 4 dieną Medininkų bažnyčioje, į kurią stovyklautojai atvyko kartu su svečiais iš Lenkijos, Žečenica miesto, vyko pamaldos. Medininkų parapijos klebonas dar kartą priminė vaikams apie meilę ir pagarbą kitiems. Tą pačią dieną po pietų vaikai lankėsi V. Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse. Muziejaus darbuotojai paruošė vaikams edukacinį užsiėmimą „Padovanosiu draugui žvakelę“. Mokiniai mokėsi lieti žvakes pagal senovines technologijas. Deganti žvakė ne tik nuteikia romantiškai – jos liepsna taip pat sklaido teigiamą energiją, turi gydomųjų galių. Žvakė simbolizuoja žmogų, jo ryžtą duoti šviesą kitiems. Vaikai pagamintas žvakeles padovanojo savo draugams. Tokiu būdu buvo bandoma dar kartą priminti vaikams, kad reikia gerbti šalia esamą žmogų, nebijoti jam padėkoti.

Birželio 5 dieną stovyklautojai turėjo daug prasmingų užsiėmimų, kuriuos organizavo mokyklos psichologas. Pagrindinė užsiėmimų tema skelbė „Mes be patyčių!”.

Per stovyklos uždarymo renginį mokiniai dalinosi įspūdžiais. Vaikai teigė, kad lankydami stovyklą labiau susidraugavo su savo ir kitų klasių mokiniais, geriau pažino vieni kitus.


MEDININKŲ MOKINIAMS NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS
2015-06-10

Laiko tėkmė veja mus į priekį. Nespėjome apsidairyti, o jau vėl prabėgo mokslo metai. Kiek darbų nuveikta, kiek žinių įgyta. Nesuskaičiuosi, nepamatuosi. Buvo ir ašarų, ir sunkumų. Pagaliau atėjo laikas pasveikinti vasarą ir su kaupu pailsėti.

Penktadienį, birželio 5 dieną, prieš pasinerdami į vasaros glėbį, 6-11 klasių mokiniai susirinko gražiai papuoštoje salėje, kur įvyko Paskutinio skambučio šventė, kurią organizavo 6-7 klasių mokiniai su savo klasės vadovėmis. Šventės metu susirinkusieji pamatė nuotaikingus vaidinimus apie mokyklos gyvenimą, buvo daug jautrių žodžių, nuoširdžių sveikinimų, gėlių. Gerai besimokantys ir aktyviai dalyvaujantys mokyklos gyvenime mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais. Nebuvo pamiršti ir tėvai, kuriems buvo padėkota už nuoširdų bendradarbiavimą su mokykla.

Paskutinis skambutis nuaidėjo. Mokykla ilsisi nuo kasdieninio šurmulio, tačiau rugsėjį vėl atvers savo duris pasitikdama pailsėjusius savo mokinius. Iki rugsėjo pirmosios!


SPORTO IR CIVILINĖS SAUGOS DIENA
2015-06-08

Baigiantis mokslo metams, birželio 4 d. mūsų mokykloje buvo organizuota Sporto ir civilinės saugos diena. 6-9 ir11 klasių mokiniai varžėsi individualiose sporto rungtyse bei demonstravo savo sportinį pasirengimą komandinėse varžybose. Civilinės saugos mokytoja Tatjana Siroit surengė mokinias įdomų žinių patikrinimą įvairiais civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais. Mokiniai, padalinti į dvi komandas ir užsidėję dujokaukes, sprendė mokytojos paruoštas užduotis.

123456789101112131415161718192021222324252627282930
DRAUGAI IŠ PŠEBRODO ATVYKO Į MEDININKUS
2015-06-15

Šių metų birželio 8 – 12 dienomis mūsų mokykloje buvo vykdomas bendradarbiavimo projektas „Tolerancija – didelė vertybė”. Projekte dalyvavo 25 mokiniai ir 10 mokytojų iš mūsų mokyklos bei 15 mokinių ir 3 mokytojai iš Pšebrodo mokyklų junginio (Lenkijos).

Kiekvienos dienos renginių programa buvo turininga ir įdomi. Birželo 9 d. projekto dalyviai nuvyko į Vilnių ir apsilankė Aušros vartų koplyčioje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Katedroje ir Šv. Onos bažnyčioje, taip pat Šv. Dvasios cerkvėje. Lankėsi Rasų kapinėse, Vilniaus sienamiestyje, Bernardynų sode ir Gedimino bokšte. Kitą dieną vaikai nuvyko į Vladislavo Sirokomlės muziejų Bareikiškėse, vėlau lankėsi Medininkų pilies muziejuje. Savaitei įpusėjus projekto dalyvių laukė nuostabi pažintinė kelionė į Trakus.

Visą savaitę vaikai bendravo tarpusavyje, smagiai leido laisvalaikį bei ugdė tolerantiškumą ir pagarbą vieni kitiems.

Autorius: Renata Jočienė, atsakinga už bendradarbiavimą su užsienio partneriais

II STOVYKLOS SAVAITĖ
2015-06-12

Birželio 8 dieną mokyklos stovykla atvėrė duris 6-11 klasių mokiniams. Pirmą užsiėmimą „Graffiti“ pravedė lietuvių kalbos mokytoja Milda Sutkevičiūtė. Ji papasakojo vaikams apie naują meno šaką - grafitai pabrėždama, kad piešti šia technika galima tik leistinose vietose. Mokytoja pasiūlė pavaizduoti žodžius didelėmis įvairiaspalvėmis raidėmis ant popieriaus. Po kūrybinio užsiėmimo stovyklautojai pristatė savo darbus parodoje. Vėliau matematikos mokytoja Tatjana Siroit parodė vaikams filmus apie patyčias socialiniuose tinkluose. Mokiniai buvo mokomi kalbėti apie bet kokią patyčių formą. Po filmų peržiūros stovyklautojai pasidalino įspūdžiais ir patirtimi, taip pat padėkojo mokytojai už patarimus, kaip išvengti patyčių socialiniuose tinkluose.

Po pietų vaikai apsilankė sporto salėje, kadandi kūno kultūros mokytojas Jurijus Maslianikas organizavo judrius žaidimus „Kaip apsiginti nuo smurtautojo“.

Birželio 9 dieną stovyklautojai išvyko į Vilnių ( Bernardinų sodas, Gedimino bokštas). Išvykos tema „Keliaudami pažįstame vienas kitą geriau“ nuteikė teigiamai. Mokytojai išaiškino mokiniams, kad kelionės metu svarbu rūpintis vienas kitu, padėti sunkioje situacijoje. Tai padeda geriau pažinti savo bendraamžius, klasės draugus, kitus žmones.

Birželio 10 dieną muzikos mokytoja Božena Černevska nusprendė organizuoti dainų konkursą „Padainuokime!”. Mokytoja išaiškino vaikams, kad konkursai ne tik vysto norą konkuruoti, nugalėti, bet ir moko toleruoti kitą. Po pietų mokiniai apsilankė Sirokomlės muziejuje, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Literatūra ir menas padeda draugus pažinti geriau“.

Birželio 11 dieną Trakų muziejus organizavo mūsų vaikams edukacinį užsiėmimą „Karai, smurtas ir susitaikymas“. Mokiniai turėjo galimybę pamatuoti viduramžio kario amuniciją, paimti į rankas kardą ir kalaviją bei pabandyti apsiginti nuo puolimo.

Birželio 12 dieną mokyklos psichologas D. Navaslauskas pakvietė mokinius į užsiėmimą „Gyvename be patyčių“, kurio metu mokiniai leido vandens raketas, piešė, kaip įsivaizduoja gyvenimą be patyčių. Praktinė veikla suteikė mokiniams daug džiaugsmo ir linksmų akimirkų.

Per stovyklos uždarymą mokyklos direktorė priminė mokiniams, kad gyvenimas be patyčių ir draugystė turi būti svarbūs kiekvienam paaugliui, todėl visada reikia atsiminti, kad draugystės tiltus kuriame kartu.

Autorius: Iraida Vlasova, stovyklos vadovė

SVEČIŲ IŠ ŽEČENICOS APSILANKYMAS MŪSŲ MOKYKLOJE
2015-06-11

Balandžio 1-5 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi mokiniai su mokytojais iš Mokyklų junginio Žečenicoje (Lenkija). Su šia mokykla esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Pernai mūsų mokiniai ilsėjosi Žečenicoje, todėl šiais metais nusprendėme juos pakviesti pasisvečiuoti Lietuvoje. Mokinių iš Lenkijos atvykimui ruošėmės stropiai, planavome kiekvieną viešnagės dieną. Svečiai turėjo progą pasigrožėti Vilniaus ir jo apylinkių vaizdais. Svečiams buvo suorganizuota išvyka į senąją Lietuvos sostinę - Trakus, V. Sirokomlės muziejų Bareikiškėse, Pasieniečių mokyklą bei Medininkų pilį, kurioje įkurtas puikus muziejus. Kiekvieną vakarą buvo rengiami įdomūs susitikimai ir žaidimai parapijos sporto aikštyne, be to, Medininkų kultūros centre vyko diskoteka, į kurią susirinko Medininkų apylinkės jaunimas.

Atsisveikinimo vakarą praleidome ant Juozapinės kalno. Vaikai ant laužo kepė dešreles ir dainavo dainas.

Svečiai išvyko su liūdesio ašaromis akyse, nors žinojo, kad ateityje susitiks dar ne kartą.

Autorius: Stanislava Kucevič, atsakinga už bendradarbiavimą su mokykla – partnere

NORIME GYVENTI BE PATYČIŲ IR SMURTO
2015-06-11

Mūsų mokykloje ypatingas dėmesys kreipiamas patyčių ir smurto prevencijai. Šiemet mokykloje organizuota vasaros poilsio stovykla vaikams buvo orientuota į vaikų tolerancijos ugdymą, elgesio su savo bendraamžiais be patyčių ir smurto propagavimą.

Nuo birželio 1 iki 5 d. stovyklą lankė 1-5 klasių mokiniai. Birželio 1 dieną įvyko vasaros poilsio stovyklos „Norime gyventi be patyčių ir smurto“ atidarymas. Po atidarymo ceremonijos pradinio ugdymo mokytojos Irena Ivanec, Alina Petkevič ir Stanislava Kucevič papasakojo mokiniams apie sporto ir gero fizinio pasirengimo svarbą. Mokytojos minėjo, kad fiziškai stiprūs vaikai turi daugiau galimybių apsiginti nuo galimų užpuolimų. Tam, kad mokinys taptų stipresnis, reikia sportuoti. Stovyklautojai dalyvavo sportiniame žaidime „Kaip pasipriešinti smurtautojui“, o po pietų žiūrėjo filmuką apie smurtą, patyčias, mokėsi diskutuoti, išsakyti savo nuomonę – kodėl pagrindinis filmo veikėjas buvo teisus, ar teisingai elgėsi.

Birželio 2 dieną stovyklautojai išsiruošė į Vilnių. Išvykos tema buvo „Keliaujame draugiškai“. Mokytojai aiškino mokiniams, kad kelionės metu svarbu rūpintis vienas kitu, padėti, paguosti, išklausyti. Vaikai apsilankė Trijų kryžių kalne, Gedimino bokšte bei Bernardinų sode. Daugiausiai įspūdžių paliko Bernardynų sode įrengti fontanai, prie kurių vaikai noriai nusifotografavo.

Birželio 3 dieną muzikos mokytoja Božena Černevska organizavo muzikos užsiėmimą „Dainos apie draugystę“. Mokiniai atliko šiuolaikines ir tautines dainas apie draugystės tiltus. Po pietų mokytojos Irena Ivanec ir Stanislava Kucevič organizavo technologijų užsiėmimą „Drugeliai“, kurio metu vaikai kūrė mažas dovanėles savo draugams. Iš pradžių dovanėlės -rankdarbiai buvo pristatyti parodoje, o vėliau vaikai apsikeitė sukurtais drugeliais su draugais.

Birželio 4 dieną Medininkų bažnyčioje, į kurią stovyklautojai atvyko kartu su svečiais iš Lenkijos, Žečenica miesto, vyko pamaldos. Medininkų parapijos klebonas dar kartą priminė vaikams apie meilę ir pagarbą kitiems. Tą pačią dieną po pietų vaikai lankėsi V. Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse. Muziejaus darbuotojai paruošė vaikams edukacinį užsiėmimą „Padovanosiu draugui žvakelę“. Mokiniai mokėsi lieti žvakes pagal senovines technologijas. Deganti žvakė ne tik nuteikia romantiškai – jos liepsna taip pat sklaido teigiamą energiją, turi gydomųjų galių. Žvakė simbolizuoja žmogų, jo ryžtą duoti šviesą kitiems. Vaikai pagamintas žvakeles padovanojo savo draugams. Tokiu būdu buvo bandoma dar kartą priminti vaikams, kad reikia gerbti šalia esamą žmogų, nebijoti jam padėkoti.

Birželio 5 dieną stovyklautojai turėjo daug prasmingų užsiėmimų, kuriuos organizavo mokyklos psichologas. Pagrindinė užsiėmimų tema skelbė „Mes be patyčių!”.

Per stovyklos uždarymo renginį mokiniai dalinosi įspūdžiais. Vaikai teigė, kad lankydami stovyklą labiau susidraugavo su savo ir kitų klasių mokiniais, geriau pažino vieni kitus.

Autorius: Iraida Vlasova, stovyklos vadovė

MEDININKŲ MOKINIAMS NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS
2015-06-10

Laiko tėkmė veja mus į priekį. Nespėjome apsidairyti, o jau vėl prabėgo mokslo metai. Kiek darbų nuveikta, kiek žinių įgyta. Nesuskaičiuosi, nepamatuosi. Buvo ir ašarų, ir sunkumų. Pagaliau atėjo laikas pasveikinti vasarą ir su kaupu pailsėti.

Penktadienį, birželio 5 dieną, prieš pasinerdami į vasaros glėbį, 6-11 klasių mokiniai susirinko gražiai papuoštoje salėje, kur įvyko Paskutinio skambučio šventė, kurią organizavo 6-7 klasių mokiniai su savo klasės vadovėmis. Šventės metu susirinkusieji pamatė nuotaikingus vaidinimus apie mokyklos gyvenimą, buvo daug jautrių žodžių, nuoširdžių sveikinimų, gėlių. Gerai besimokantys ir aktyviai dalyvaujantys mokyklos gyvenime mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais. Nebuvo pamiršti ir tėvai, kuriems buvo padėkota už nuoširdų bendradarbiavimą su mokykla.

Paskutinis skambutis nuaidėjo. Mokykla ilsisi nuo kasdieninio šurmulio, tačiau rugsėjį vėl atvers savo duris pasitikdama pailsėjusius savo mokinius. Iki rugsėjo pirmosios!

Autorius: Nadežda Maslauskaitė, 7 klasės vadovė

SPORTO IR CIVILINĖS SAUGOS DIENA
2015-06-08

Baigiantis mokslo metams, birželio 4 d. mūsų mokykloje buvo organizuota Sporto ir civilinės saugos diena. 6-9 ir11 klasių mokiniai varžėsi individualiose sporto rungtyse bei demonstravo savo sportinį pasirengimą komandinėse varžybose. Civilinės saugos mokytoja Tatjana Siroit surengė mokinias įdomų žinių patikrinimą įvairiais civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais. Mokiniai, padalinti į dvi komandas ir užsidėję dujokaukes, sprendė mokytojos paruoštas užduotis.

Autorius: Tatjana Siroit, civilinės saugos mokytoja