Renginiai


MOKINIAI DALYVAUJA AKCIJOJE „KONSTITUCIJA GYVAI“
2014-10-28

Spalio 23 d. mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“. Mokiniai dirbami grupėse nagrinėjo Lietuvos Respublikos Konstituciją, pasirinko iš jos teiginius apie piliečių laisves, teises ir pareigas. Sukūrę ąžuolo formos plakatą, mokiniai ant atskirų ąžuolo lapų užrašė pasirinktus teiginius iš Konstitucijos ir sustoję ratu garsiai perskaitė užrašus. Visi lapai su užrašais buvo priklijuoti ant medžio.


SVEČIAI IŠ LENKIJOS MŪSŲ MOKYKLOJE
2014-10-27

Vykdant partnerystės projektą „Neužmirškime mūsų protėvių darbų“ spalio 19 -25 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi 10 mokinių ir 2 mokytojai iš Lodzies S. Žeromsko gimnazijos Nr.41. Svečiai iš Lenkijos kartu su mokytoja Tatjana Siroit ir mūsų mokyklos mokiniais visą savaitę lankėsi Lietuvos gražiausiose vietose, buvo supažindinami su Lietuvos kultūra bei istoriniais objektais.

Spalio 20 d. mūsų ir Lenkijos mokiniai žaisdami turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais bei mūsų mokyklos istorija ir tradicijomis. Viešnagės metu svečiai dalyvavo ekskursijose po Medininkus, Rasų kapines, Vilnių ir senamiestį, aplankė V. Sirokomlės muziejų, kur turėjo praktinį kaligrafijos užsiėmimą, dalyviai keliavo į palmių muziejų Čekoniškėse, kur galėjo išmėginti palmių pynimo meno, lenkai užbaigė savo kelionę pasivaikščiojimu po Trakus.

Projekto metu buvo siekiama vieni kitus supažindinti su savo kultūra, tad vyko nemažai integruotų užsiėmimų, tokių kaip: lietuvių kalbos , geogafijos, anglų kalbos, technologijų pamokos, tradicinių šokių bei lietuvių tradicinių patiekalų pristatymas. Mainų programa suteikė galimybę ne tik patikrinti, bet ir patobulinti savo lenkų kalbos žinias, artimiau susipažinti su kitos šalies kultūra, susirasti draugų.

Vėlų šeštadienio vakarą svečiai išvyko gimtųjų namų link, o mūsų mokiniai liko patenkinti galėdami dalyvauti projekte bei susipažinti su kitos kultūros bendraamžiais.


PIRMOKŲ PRIESAIKA
2014-10-25

Spalio 23 d. mūsų mokykloje vyko Pirmokų krikštynos, šventė, kurioje dalyvavo mokyklos direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmokų tėvai ir 5 klasės mokiniai, kurie padėjo pasiruošti šventei.

Nors nuotaika buvo pakylėta, visgi jautėsi pirmokų jaudulys. Patiems mažiausiems mokiniams rūpėjo, kaip vyks šventė, ar jie nepamirš žodžių? Didžiausia paslaptis buvo dovanos, kurias paruošė tėvai savo vaikams.

Ir štai atėjo laukta akimirka. Mokiniai pristatė savo pirmąjį pasirodymą tėveliams ir mokyklos bendruomenei. Jie linksmai dainavo daineles ir deklamavo eilėraštukus. Po penktokų linkėjimų prasidėjo pirmokų priesaika, per kurią pirmokėliai iškilmingai pasižadėjo būti sąžiningi, geri mokiniai, saugoti savo mokyklos garbę ir vardą, gerbti mokytojus ir tėvus, mylėti savo tėvynę. Direktorė pasveikino pirmokus ir įteikė jiems diplomus.

Šventės pabaigoje tėvai įteikė vaikučiams saldžių dovanų.

Iš patirties žinau, kad šią šventę mokiniai prisimena labai ilgai.


PRISIMINKIME
2014-10-24

Spalio 21 d. mūsų mokykloje įvyko Kapų tvarkymo ir istorinių kapų aplankymo diena. Šią dieną iš pat ryto dalyvavome šv. Mišiose, kuriose meldėmės už mirusius mokytojus, mokyklos darbuotojus ir mokinius. Kai kurie iš jų visą gyvenimą skyrė mūsų mokyklai, kiti dirbo mažiau, bet visus juos prisimename ir visą lapkritį už juos melsimės. Žmogus gyvas tol, kol gyvena mūsų atmintyje.

Iš bažnyčios visi skubėjome į Medininkų kapines, kur prie Katynės žemės paminklo klausėmės istorijos mokytojos Veslavos Malevskos paskaitos apie Katynės tragediją, kai buvo išžudyti Lenkijos karininkai. Žemė, atvežta iš Katynės į mūsų kapines, buvo pašventinta ir palaidota buvusios mūsų mokyklos lenkų kalbos mokytojos p. Irenos Skurko ir kitų aktyvių veikėjų dėka.

Mokiniai aplankė ir nežinomo kareivio kapą, Armijos Krajovos karių ir apleistus kapus, uždegė žvakeles. Grįžę iš kapinių, mokiniai susirinko kabinetuose, kur per klasių valandėles kalbėjosi apie Vėlines bei jų reikšmę, pareigą prisiminti ir melstis už mirusiuosius.


ATSISVEIKINIMAS SU ANSAMBLIO „PŠEPIUREČKA“ ĮKŪRĖJU P. VLADISLAVU KORKUC
2014-10-23

Spalio 20 dieną mūsų mokyklos ansamblio „Pšepiurečka“ nariai kartu su mokytojais išvyko į šv. Rapalo bažnyčioje esančią šarvojimo salę, kur atsisveikino su mūsų mokyklos ansamblio įkūrėju, lenkų kultūros ir tradicijų sekėju p. Vladislavu Korkuc. Su dideliu liūdesiu prisiminė šio kilnaus žmogaus darbus, žmogaus, kuris gyveno ne sau, o savo tėvynei, gyvenimą skyrė vaikams, mokydamas juos dainomis šlovinti Dievą, Lenkiją ir lenkus. Ansamblio nariai vykdė garbės sargybą, norėdami išreikšti dėkingumą mirusiajam p. Vladislavui Korkuc.


DRAUGAI IŠ CIECHANOVEC MIESTO LANKĖSI MEDININKUOSE
2014-10-22

Spalio 17 dieną mūsų mokykloje apsilankė draugai iš Ciechanovec miesto Lenkijoje. Atvyko Ciechanovec miesto meras Miroslav Rečko kartu su 30 asmenų grupe. Mūsų mokyklos ansamblis „Pšepiurečka“ šokiais ir dainomis pasveikino atvykusius svečius. Mokyklos direktorė papasakojo apie mūsų mokyklos veiklą, pakvietė svečius apsilankyti prieš metus įkurtame mokyklos istorijos muziejuje. Svečiai smalsiai apžiūrinėjo fotoalbumus, stendus, mokyklinio laikraščio ,,Aidas " leidinius, mokyklos ir klasių metraščius. Vėliau buvo apsilankyta mokyklos kraštotyros muziejuje, kuriame svečiai labiausiai susidomėjo 1991 m. Medininkų tragedijos aprašais.

Po surengtos ekskursijos po mokyklą ir stadioną, svečiai turėjo proga pabendrauti su mokytojais, pasikalbėti apie kasdieninius rūpesčius ir pasiekimus bei draugiškoje atmosferoje praleisti vakarą.

12345678910111213141516171819202122
MOKINIAI DALYVAUJA AKCIJOJE „KONSTITUCIJA GYVAI“
2014-10-28

Spalio 23 d. mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“. Mokiniai dirbami grupėse nagrinėjo Lietuvos Respublikos Konstituciją, pasirinko iš jos teiginius apie piliečių laisves, teises ir pareigas. Sukūrę ąžuolo formos plakatą, mokiniai ant atskirų ąžuolo lapų užrašė pasirinktus teiginius iš Konstitucijos ir sustoję ratu garsiai perskaitė užrašus. Visi lapai su užrašais buvo priklijuoti ant medžio.

Autorius: Veslava Malevska, istorijos vyresn. mokytoja

SVEČIAI IŠ LENKIJOS MŪSŲ MOKYKLOJE
2014-10-27

Vykdant partnerystės projektą „Neužmirškime mūsų protėvių darbų“ spalio 19 -25 dienomis mūsų mokykloje svečiavosi 10 mokinių ir 2 mokytojai iš Lodzies S. Žeromsko gimnazijos Nr.41. Svečiai iš Lenkijos kartu su mokytoja Tatjana Siroit ir mūsų mokyklos mokiniais visą savaitę lankėsi Lietuvos gražiausiose vietose, buvo supažindinami su Lietuvos kultūra bei istoriniais objektais.

Spalio 20 d. mūsų ir Lenkijos mokiniai žaisdami turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais bei mūsų mokyklos istorija ir tradicijomis. Viešnagės metu svečiai dalyvavo ekskursijose po Medininkus, Rasų kapines, Vilnių ir senamiestį, aplankė V. Sirokomlės muziejų, kur turėjo praktinį kaligrafijos užsiėmimą, dalyviai keliavo į palmių muziejų Čekoniškėse, kur galėjo išmėginti palmių pynimo meno, lenkai užbaigė savo kelionę pasivaikščiojimu po Trakus.

Projekto metu buvo siekiama vieni kitus supažindinti su savo kultūra, tad vyko nemažai integruotų užsiėmimų, tokių kaip: lietuvių kalbos , geogafijos, anglų kalbos, technologijų pamokos, tradicinių šokių bei lietuvių tradicinių patiekalų pristatymas. Mainų programa suteikė galimybę ne tik patikrinti, bet ir patobulinti savo lenkų kalbos žinias, artimiau susipažinti su kitos šalies kultūra, susirasti draugų.

Vėlų šeštadienio vakarą svečiai išvyko gimtųjų namų link, o mūsų mokiniai liko patenkinti galėdami dalyvauti projekte bei susipažinti su kitos kultūros bendraamžiais.

Autorius: Tatjana Siroit, matematikos mokytoja

PIRMOKŲ PRIESAIKA
2014-10-25

Spalio 23 d. mūsų mokykloje vyko Pirmokų krikštynos, šventė, kurioje dalyvavo mokyklos direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmokų tėvai ir 5 klasės mokiniai, kurie padėjo pasiruošti šventei.

Nors nuotaika buvo pakylėta, visgi jautėsi pirmokų jaudulys. Patiems mažiausiems mokiniams rūpėjo, kaip vyks šventė, ar jie nepamirš žodžių? Didžiausia paslaptis buvo dovanos, kurias paruošė tėvai savo vaikams.

Ir štai atėjo laukta akimirka. Mokiniai pristatė savo pirmąjį pasirodymą tėveliams ir mokyklos bendruomenei. Jie linksmai dainavo daineles ir deklamavo eilėraštukus. Po penktokų linkėjimų prasidėjo pirmokų priesaika, per kurią pirmokėliai iškilmingai pasižadėjo būti sąžiningi, geri mokiniai, saugoti savo mokyklos garbę ir vardą, gerbti mokytojus ir tėvus, mylėti savo tėvynę. Direktorė pasveikino pirmokus ir įteikė jiems diplomus.

Šventės pabaigoje tėvai įteikė vaikučiams saldžių dovanų.

Iš patirties žinau, kad šią šventę mokiniai prisimena labai ilgai.

Autorius: 1 klasės vadovė S. Kucevič

PRISIMINKIME
2014-10-24

Spalio 21 d. mūsų mokykloje įvyko Kapų tvarkymo ir istorinių kapų aplankymo diena. Šią dieną iš pat ryto dalyvavome šv. Mišiose, kuriose meldėmės už mirusius mokytojus, mokyklos darbuotojus ir mokinius. Kai kurie iš jų visą gyvenimą skyrė mūsų mokyklai, kiti dirbo mažiau, bet visus juos prisimename ir visą lapkritį už juos melsimės. Žmogus gyvas tol, kol gyvena mūsų atmintyje.

Iš bažnyčios visi skubėjome į Medininkų kapines, kur prie Katynės žemės paminklo klausėmės istorijos mokytojos Veslavos Malevskos paskaitos apie Katynės tragediją, kai buvo išžudyti Lenkijos karininkai. Žemė, atvežta iš Katynės į mūsų kapines, buvo pašventinta ir palaidota buvusios mūsų mokyklos lenkų kalbos mokytojos p. Irenos Skurko ir kitų aktyvių veikėjų dėka.

Mokiniai aplankė ir nežinomo kareivio kapą, Armijos Krajovos karių ir apleistus kapus, uždegė žvakeles. Grįžę iš kapinių, mokiniai susirinko kabinetuose, kur per klasių valandėles kalbėjosi apie Vėlines bei jų reikšmę, pareigą prisiminti ir melstis už mirusiuosius.

Autorius: Genoefa Żegaris, 6 klasės vadovė

ATSISVEIKINIMAS SU ANSAMBLIO „PŠEPIUREČKA“ ĮKŪRĖJU P. VLADISLAVU KORKUC
2014-10-23

Spalio 20 dieną mūsų mokyklos ansamblio „Pšepiurečka“ nariai kartu su mokytojais išvyko į šv. Rapalo bažnyčioje esančią šarvojimo salę, kur atsisveikino su mūsų mokyklos ansamblio įkūrėju, lenkų kultūros ir tradicijų sekėju p. Vladislavu Korkuc. Su dideliu liūdesiu prisiminė šio kilnaus žmogaus darbus, žmogaus, kuris gyveno ne sau, o savo tėvynei, gyvenimą skyrė vaikams, mokydamas juos dainomis šlovinti Dievą, Lenkiją ir lenkus. Ansamblio nariai vykdė garbės sargybą, norėdami išreikšti dėkingumą mirusiajam p. Vladislavui Korkuc.

Autorius: Genoefa Żegaris, lenkų k. vyresn. mokytoja

DRAUGAI IŠ CIECHANOVEC MIESTO LANKĖSI MEDININKUOSE
2014-10-22

Spalio 17 dieną mūsų mokykloje apsilankė draugai iš Ciechanovec miesto Lenkijoje. Atvyko Ciechanovec miesto meras Miroslav Rečko kartu su 30 asmenų grupe. Mūsų mokyklos ansamblis „Pšepiurečka“ šokiais ir dainomis pasveikino atvykusius svečius. Mokyklos direktorė papasakojo apie mūsų mokyklos veiklą, pakvietė svečius apsilankyti prieš metus įkurtame mokyklos istorijos muziejuje. Svečiai smalsiai apžiūrinėjo fotoalbumus, stendus, mokyklinio laikraščio ,,Aidas " leidinius, mokyklos ir klasių metraščius. Vėliau buvo apsilankyta mokyklos kraštotyros muziejuje, kuriame svečiai labiausiai susidomėjo 1991 m. Medininkų tragedijos aprašais.

Po surengtos ekskursijos po mokyklą ir stadioną, svečiai turėjo proga pabendrauti su mokytojais, pasikalbėti apie kasdieninius rūpesčius ir pasiekimus bei draugiškoje atmosferoje praleisti vakarą.

Autorius: Genoefa Żegaris, lenkų k. vyresn. mokytoja