Renginiai


ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE
2017-03-16

Kovo 15 dieną III G ir IV G klasių gimnazistai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Jie sužinojo, kad po studijų kolegijoje jie gali tapti transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinieriais bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistais. Pasirinkus studijas čia, jie turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Mokiniai gali rinktis studijas iš 18 studijų programų keturiuose fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos. Studijų metu studentams suteikiama galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną - du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką.

Labiausiai gimnazistus sudomino faktas, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinę veiklą, tai studijos– praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui.

Po bendros paskaitos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse (Jaunojo ekonomisto mokykla, Jaunojo konstruktoriaus mokykla, Grafikos dirbtuvės „Kūrybos džiaugsmas“), kurios suteikė daug linksmų įspūdžių ir teigiamų emocijų.


KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS
2017-03-15

Kovo 9 d. muzikos kabinete susirinko gimnazijos bendruomenė paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimo pradžioje vendantieji kalbėjo apie laisvę ir jos sampratą, priminė, kad kiekvienas esąs atsakingas už Tėvynės ateitį, laimę.

Vėliau visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o 8 klasės mokiniai trumpai papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir jo ilgą kelią link nepriklausomybės bei signatarus, kurie jį pasirašė. 6 klasės mokinė Karolina Šuškevič deklamavo eiles Lietuvai. Klausydamiesi dainos “Lietuvos vardas” ir žiūrėdami gražiausius Lietuvos vaizdus, mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.


DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
2017-03-15

„Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia.“…

Kovo 7 d.mūsų gimazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Konferencija prasidėjo progimnazijos mokinių paruošta menine kompozicija bei konferencijos šeimininkų linkėjimu kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo teatro, muzikos, dailės, interaktyvios viktorinos, kūrybinių-tiriamųjų pranešimų kūrybinėse dirbtuvėsė. Labai džiaugiamės, kad IIG klasės mokinė Agata Pilat dalyvaudama kūrybinėse dailės dirbtuvėse pagamino Šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją ir užėmė 1 vietą.

Konferencijos metu taip pat vyko respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kuriame dalyvavo daugiau negu 100 mokinių iš visos Lietuvos. Geriausiai įvertintas buvo mūsų gimnazijos 6 klasės mokinio Roberto Grigonio kūrybinis darbas. Jis tapo laureatu ir gavo apdovanojimą.

Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie šv. Kazimiero vertybių raiškos.


LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONFERENCIJA ,,PASIAUKOJIMAS IR AUKA PRASMINGI IR ŠIANDIEN‘‘.
2017-03-06

Vasario 24 dieną V. Sirikomlės muziejuje, Bareikiškėse, įvyko II –oji Kalvelių ir Rudaminos metodinių centrų mokyklų 9-12 ( Ig-IVg) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,, Pasiaukojimas ir auka prasmingi ir šiandien‘‘, skirta Šatrijos Raganos gimimo 140 –osioms metinėms paminėti. Konferencijos tikslas skelbė, kad svarbu išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją.

Konferencijoje dalyvavo Rudaminos ir Kalvelių metodinių centrų bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai, kurie remdamiesi Šatrijos Raganos citata ,, ...Mylėk žmones – tarei,- mylėk tikrai! Tikra meilė – tai ne žodis – tai darbas! Tai užmiršimas ir išsižadėjimas savęs dėl kitų, tai rūpestis apie kitus, tai šelpimas varguose, raminimas nelaimėj, atleidimas visų sunkiausių kalčių...‘‘, formulavo savo pranešimo temas. Mūsų mokyklos mokinės Gabrielia Boroško ir Viktorija Jurevič skaitė pranešimą apie sunkų mokytojų darbą ir jų pasiaukojimą. Po konferencijos visi dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, V. Sirokomlės kūrinio ,, Margiris‘‘ skaitymai‘‘, kurią vedė muziejaus darbuotojai.

Tikimės, kad ir kitais metais vėl susitiksime ypatingą aurą turinčioje vietoje ir kartu prasmingai praleisime laiką.


JAUNIEJI PASIENIEČIAI LANKĖSI VILNIAUS ORO UOSTO UŽKARDOJE
2017-02-27

12 klasės mokiniai yra Pasieniečių mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai. Būrelio vadovas Marius Zamenskas organizavo mums ekskursiją į tarptautinį Vilniaus oro uostą, kur mes galėjome susipažinti su dirbančių pasieniečių ir kitų atsakingų institucijų darbu.

Mus pasitiko Vilniaus oro uosto užkardos vadas Audrius Šantaras. Visiems dalyviams, atlikus asmens ir bagažo patikros procedūras, pavyko sėkmingai patekti į keleivių išvykimo terminalą bei užkardos patalpas. Įdomi detalė, jog tuo pačiu metu, kai buvome tikrinami aviacijos saugumo personalo, netoli savęs matėme Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ komandą, kuri ruošėsi skrydžiui į Bambergą (Vokietija), kuriame turėjo žaisti Eurolygos rungtynes. Netikėtas susitikimasnustebino mus, nes mėgstame krepšinį ir aktyviai sportuojame. Susipažinome su oro uoste tarnybą atliekančių pasieniečių darbu, domėjomės darbo specifika, statistiniais duomenimis. Galėjome realiai pažiūrėti, kaip vyksta oro uosto keleivių dokumentų tikrinimas bei kitos procedūros.

Dėkojame Mariui Zemenskui už nuostabią ekskursiją.


SUSITIKIMAS SU DNB BANKO ATSTOVAIS
2017-02-24

Vasario 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi DNB banko atstovė Vida Pučkienė . Viešnia susitiko su 12 kl. mokiniais. Ji kalbėjo apie DNB banką, jo veiklą, plėtrą, banko kortelių teikiamomis paslaugomis.. Mokiniai sužinojo, kaip tikslingai taupyti bei kodėl naudingos banko kortelės. Aktyviausieji vėliau vykusios diskusijos dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais ir dovanėlėmis. Po paskaitos mokiniai džiaugėsi, jog jie sužinojo apie darbo banke privalumus bei ką reikia studijuoti, kokių savybių turėti norint dirbti banke.

1234567891011121314151617
ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE
2017-03-16

Kovo 15 dieną III G ir IV G klasių gimnazistai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Jie sužinojo, kad po studijų kolegijoje jie gali tapti transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinieriais bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistais. Pasirinkus studijas čia, jie turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Mokiniai gali rinktis studijas iš 18 studijų programų keturiuose fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos. Studijų metu studentams suteikiama galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną - du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką.

Labiausiai gimnazistus sudomino faktas, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinę veiklą, tai studijos– praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui.

Po bendros paskaitos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse (Jaunojo ekonomisto mokykla, Jaunojo konstruktoriaus mokykla, Grafikos dirbtuvės „Kūrybos džiaugsmas“), kurios suteikė daug linksmų įspūdžių ir teigiamų emocijų.

Autorius: Katažina Aškelovič, IVG klasės mokinė

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS
2017-03-15

Kovo 9 d. muzikos kabinete susirinko gimnazijos bendruomenė paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimo pradžioje vendantieji kalbėjo apie laisvę ir jos sampratą, priminė, kad kiekvienas esąs atsakingas už Tėvynės ateitį, laimę.

Vėliau visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o 8 klasės mokiniai trumpai papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir jo ilgą kelią link nepriklausomybės bei signatarus, kurie jį pasirašė. 6 klasės mokinė Karolina Šuškevič deklamavo eiles Lietuvai. Klausydamiesi dainos “Lietuvos vardas” ir žiūrėdami gražiausius Lietuvos vaizdus, mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.

Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
2017-03-15

„Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia.“…

Kovo 7 d.mūsų gimazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Konferencija prasidėjo progimnazijos mokinių paruošta menine kompozicija bei konferencijos šeimininkų linkėjimu kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo teatro, muzikos, dailės, interaktyvios viktorinos, kūrybinių-tiriamųjų pranešimų kūrybinėse dirbtuvėsė. Labai džiaugiamės, kad IIG klasės mokinė Agata Pilat dalyvaudama kūrybinėse dailės dirbtuvėse pagamino Šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją ir užėmė 1 vietą.

Konferencijos metu taip pat vyko respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kuriame dalyvavo daugiau negu 100 mokinių iš visos Lietuvos. Geriausiai įvertintas buvo mūsų gimnazijos 6 klasės mokinio Roberto Grigonio kūrybinis darbas. Jis tapo laureatu ir gavo apdovanojimą.

Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie šv. Kazimiero vertybių raiškos.

Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONFERENCIJA ,,PASIAUKOJIMAS IR AUKA PRASMINGI IR ŠIANDIEN‘‘.
2017-03-06

Vasario 24 dieną V. Sirikomlės muziejuje, Bareikiškėse, įvyko II –oji Kalvelių ir Rudaminos metodinių centrų mokyklų 9-12 ( Ig-IVg) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,, Pasiaukojimas ir auka prasmingi ir šiandien‘‘, skirta Šatrijos Raganos gimimo 140 –osioms metinėms paminėti. Konferencijos tikslas skelbė, kad svarbu išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją.

Konferencijoje dalyvavo Rudaminos ir Kalvelių metodinių centrų bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai, kurie remdamiesi Šatrijos Raganos citata ,, ...Mylėk žmones – tarei,- mylėk tikrai! Tikra meilė – tai ne žodis – tai darbas! Tai užmiršimas ir išsižadėjimas savęs dėl kitų, tai rūpestis apie kitus, tai šelpimas varguose, raminimas nelaimėj, atleidimas visų sunkiausių kalčių...‘‘, formulavo savo pranešimo temas. Mūsų mokyklos mokinės Gabrielia Boroško ir Viktorija Jurevič skaitė pranešimą apie sunkų mokytojų darbą ir jų pasiaukojimą. Po konferencijos visi dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, V. Sirokomlės kūrinio ,, Margiris‘‘ skaitymai‘‘, kurią vedė muziejaus darbuotojai.

Tikimės, kad ir kitais metais vėl susitiksime ypatingą aurą turinčioje vietoje ir kartu prasmingai praleisime laiką.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Nadežda Maslauskaitė

JAUNIEJI PASIENIEČIAI LANKĖSI VILNIAUS ORO UOSTO UŽKARDOJE
2017-02-27

12 klasės mokiniai yra Pasieniečių mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai. Būrelio vadovas Marius Zamenskas organizavo mums ekskursiją į tarptautinį Vilniaus oro uostą, kur mes galėjome susipažinti su dirbančių pasieniečių ir kitų atsakingų institucijų darbu.

Mus pasitiko Vilniaus oro uosto užkardos vadas Audrius Šantaras. Visiems dalyviams, atlikus asmens ir bagažo patikros procedūras, pavyko sėkmingai patekti į keleivių išvykimo terminalą bei užkardos patalpas. Įdomi detalė, jog tuo pačiu metu, kai buvome tikrinami aviacijos saugumo personalo, netoli savęs matėme Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ komandą, kuri ruošėsi skrydžiui į Bambergą (Vokietija), kuriame turėjo žaisti Eurolygos rungtynes. Netikėtas susitikimasnustebino mus, nes mėgstame krepšinį ir aktyviai sportuojame. Susipažinome su oro uoste tarnybą atliekančių pasieniečių darbu, domėjomės darbo specifika, statistiniais duomenimis. Galėjome realiai pažiūrėti, kaip vyksta oro uosto keleivių dokumentų tikrinimas bei kitos procedūros.

Dėkojame Mariui Zemenskui už nuostabią ekskursiją.

Autorius: Mariolia Buinicka, 12 klasės mokinė

SUSITIKIMAS SU DNB BANKO ATSTOVAIS
2017-02-24

Vasario 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi DNB banko atstovė Vida Pučkienė . Viešnia susitiko su 12 kl. mokiniais. Ji kalbėjo apie DNB banką, jo veiklą, plėtrą, banko kortelių teikiamomis paslaugomis.. Mokiniai sužinojo, kaip tikslingai taupyti bei kodėl naudingos banko kortelės. Aktyviausieji vėliau vykusios diskusijos dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais ir dovanėlėmis. Po paskaitos mokiniai džiaugėsi, jog jie sužinojo apie darbo banke privalumus bei ką reikia studijuoti, kokių savybių turėti norint dirbti banke.

Autorius: Ivona Stefanovska 12 kl. mokinė