Renginiai


III VIETA RESPUBLIKINĖJE LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOJE TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS
2017-04-11

Kovo 31 –balandžio 1 dienomis Visagino ,, Gerosios vilties’’ progimnazijoje vykusioje lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų mokiniams mūsų mokyklos devintokė Milena Jermakovič laimėjo III vietą ( mokytoja Nadežda Maslauskaitė). Iki pirmos vietos Milenai neužteko 5 taškų, iki antros - 0,5. Mūsų Milena rungėsi su 9 -10 klasių mokiniais, atvykusiais iš Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Visagino, Trakų, Šalčininkų, Pabradės ir Klaipėdos mokyklų. Visiems teko atlikti kalbos vartojimo ir rašymo užduotis, pristatyti namuose parengtą kūrybinę užduotį tema ,, Tikroji draugystė – kokia ji?’’.


VEIKSMO SAVAITĖ “BE PATYČIŲ”
2017-03-29

Kovo 20-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyko veiksmo savaitė “Be patyčių”, kurios tikslas buvo atkreipti dėmesį į patyčių problemą, bandyti ieškoti galimų sprendimų, kaip nugalėti patyčias. Kiekvieną dieną visose gimnazijos klasėse vyko skirtingos veiklos.

Kovo 20 dieną klasių vadovai organizavo klasės valandėles “Kaip atpažinti patyčias?“.

Kovo 21 dieną mokiniai žiūrėjo ir aptarinėjo filmus apie patyčias. Tačiau daugiau dėmesio ir susidomėjimo sulaukė konkursai, kurie vyko kovo 22-23 dienomis.

Kovo 22 dieną mokiniai kūrė „Draugystės receptus“, kuriuos pristatė vertinimo komisijai. Konkurso nugalėtojais tapo 6 klasės mokiniai, kurių receptas buvo išskirtinis, bet labai paprastas: kiekvienas klasės mokinys atsakė į klausimą „Ko reikia, kad visi būtumėme draugiški?“ ir priklijavo savo atsakymus į gėlės žiedlapius: „Ne pavydėti! Būti kantriam! Nepravardžiuoti! Išklausyti kitus žmones! Daugiau šypsotis!“ Būtent šį receptą komisija pripažino geriausiu. Sveikiname šeštokus!

Kovo 23 dieną vyko nuotraukų konkursas „Draugiškiausios klasės nuotrauka“. Labai svarbus buvo pats fotosesijų prosesas, nes reikėjo parinkti reikiamą rakursą, ir vietą. Tam reikėjo ne mažai visų mokinių pastangų, bendravimo, problemų sprendimų paieškos. Po paskutinės pamokos visos klasės pristatė savo darbus vertinimo komisijai. Šį kartą komisija ilgai negalėjo apsispręsti, kieno darbas yra geriausias, nes klasės pristatė ne tik nuotraukas, bet ir koliažus (7 klasė), bendrų veiklų albumus (3 klasė), ir net stendus su skirtingų veiklų nuotraukomis (8, I G, II G, VI G klasės). Todėl komisija nusprendė skirti I vietą kelioms klasėms – 5, 8, I G, II G, VI G. Mokinių darbai atspindi visų klasių norą bendrauti ir bendradarbiauti.

Kovo 24 dieną pavadinome „Spalvotą diena“, nes kiekviena klasė turėjo apsirengti vienos spalvos drabužiais ir parodyti norą būti draugais, nesipykti ir nesibarti.

Manome, jog visos savaitės „Be patyčių“ veiklos buvo įdomios, mokė mus bendrauti, kartu rasti sprendimus, išklausyti kito žmogaus nuomonę, skatino nesityčiuoti iš kitų.


ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE
2017-03-16

Kovo 15 dieną III G ir IV G klasių gimnazistai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Jie sužinojo, kad po studijų kolegijoje jie gali tapti transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinieriais bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistais. Pasirinkus studijas čia, jie turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Mokiniai gali rinktis studijas iš 18 studijų programų keturiuose fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos. Studijų metu studentams suteikiama galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną - du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką.

Labiausiai gimnazistus sudomino faktas, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinę veiklą, tai studijos– praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui.

Po bendros paskaitos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse (Jaunojo ekonomisto mokykla, Jaunojo konstruktoriaus mokykla, Grafikos dirbtuvės „Kūrybos džiaugsmas“), kurios suteikė daug linksmų įspūdžių ir teigiamų emocijų.


KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS
2017-03-15

Kovo 9 d. muzikos kabinete susirinko gimnazijos bendruomenė paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimo pradžioje vendantieji kalbėjo apie laisvę ir jos sampratą, priminė, kad kiekvienas esąs atsakingas už Tėvynės ateitį, laimę.

Vėliau visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o 8 klasės mokiniai trumpai papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir jo ilgą kelią link nepriklausomybės bei signatarus, kurie jį pasirašė. 6 klasės mokinė Karolina Šuškevič deklamavo eiles Lietuvai. Klausydamiesi dainos “Lietuvos vardas” ir žiūrėdami gražiausius Lietuvos vaizdus, mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.


DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
2017-03-15

„Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia.“…

Kovo 7 d.mūsų gimazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Konferencija prasidėjo progimnazijos mokinių paruošta menine kompozicija bei konferencijos šeimininkų linkėjimu kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo teatro, muzikos, dailės, interaktyvios viktorinos, kūrybinių-tiriamųjų pranešimų kūrybinėse dirbtuvėsė. Labai džiaugiamės, kad IIG klasės mokinė Agata Pilat dalyvaudama kūrybinėse dailės dirbtuvėse pagamino Šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją ir užėmė 1 vietą.

Konferencijos metu taip pat vyko respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kuriame dalyvavo daugiau negu 100 mokinių iš visos Lietuvos. Geriausiai įvertintas buvo mūsų gimnazijos 6 klasės mokinio Roberto Grigonio kūrybinis darbas. Jis tapo laureatu ir gavo apdovanojimą.

Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie šv. Kazimiero vertybių raiškos.


LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONFERENCIJA ,,PASIAUKOJIMAS IR AUKA PRASMINGI IR ŠIANDIEN‘‘.
2017-03-06

Vasario 24 dieną V. Sirikomlės muziejuje, Bareikiškėse, įvyko II –oji Kalvelių ir Rudaminos metodinių centrų mokyklų 9-12 ( Ig-IVg) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,, Pasiaukojimas ir auka prasmingi ir šiandien‘‘, skirta Šatrijos Raganos gimimo 140 –osioms metinėms paminėti. Konferencijos tikslas skelbė, kad svarbu išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją.

Konferencijoje dalyvavo Rudaminos ir Kalvelių metodinių centrų bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai, kurie remdamiesi Šatrijos Raganos citata ,, ...Mylėk žmones – tarei,- mylėk tikrai! Tikra meilė – tai ne žodis – tai darbas! Tai užmiršimas ir išsižadėjimas savęs dėl kitų, tai rūpestis apie kitus, tai šelpimas varguose, raminimas nelaimėj, atleidimas visų sunkiausių kalčių...‘‘, formulavo savo pranešimo temas. Mūsų mokyklos mokinės Gabrielia Boroško ir Viktorija Jurevič skaitė pranešimą apie sunkų mokytojų darbą ir jų pasiaukojimą. Po konferencijos visi dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, V. Sirokomlės kūrinio ,, Margiris‘‘ skaitymai‘‘, kurią vedė muziejaus darbuotojai.

Tikimės, kad ir kitais metais vėl susitiksime ypatingą aurą turinčioje vietoje ir kartu prasmingai praleisime laiką.

123456789101112131415161718
III VIETA RESPUBLIKINĖJE LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOJE TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS
2017-04-11

Kovo 31 –balandžio 1 dienomis Visagino ,, Gerosios vilties’’ progimnazijoje vykusioje lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų mokiniams mūsų mokyklos devintokė Milena Jermakovič laimėjo III vietą ( mokytoja Nadežda Maslauskaitė). Iki pirmos vietos Milenai neužteko 5 taškų, iki antros - 0,5. Mūsų Milena rungėsi su 9 -10 klasių mokiniais, atvykusiais iš Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Visagino, Trakų, Šalčininkų, Pabradės ir Klaipėdos mokyklų. Visiems teko atlikti kalbos vartojimo ir rašymo užduotis, pristatyti namuose parengtą kūrybinę užduotį tema ,, Tikroji draugystė – kokia ji?’’.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė

VEIKSMO SAVAITĖ “BE PATYČIŲ”
2017-03-29

Kovo 20-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyko veiksmo savaitė “Be patyčių”, kurios tikslas buvo atkreipti dėmesį į patyčių problemą, bandyti ieškoti galimų sprendimų, kaip nugalėti patyčias. Kiekvieną dieną visose gimnazijos klasėse vyko skirtingos veiklos.

Kovo 20 dieną klasių vadovai organizavo klasės valandėles “Kaip atpažinti patyčias?“.

Kovo 21 dieną mokiniai žiūrėjo ir aptarinėjo filmus apie patyčias. Tačiau daugiau dėmesio ir susidomėjimo sulaukė konkursai, kurie vyko kovo 22-23 dienomis.

Kovo 22 dieną mokiniai kūrė „Draugystės receptus“, kuriuos pristatė vertinimo komisijai. Konkurso nugalėtojais tapo 6 klasės mokiniai, kurių receptas buvo išskirtinis, bet labai paprastas: kiekvienas klasės mokinys atsakė į klausimą „Ko reikia, kad visi būtumėme draugiški?“ ir priklijavo savo atsakymus į gėlės žiedlapius: „Ne pavydėti! Būti kantriam! Nepravardžiuoti! Išklausyti kitus žmones! Daugiau šypsotis!“ Būtent šį receptą komisija pripažino geriausiu. Sveikiname šeštokus!

Kovo 23 dieną vyko nuotraukų konkursas „Draugiškiausios klasės nuotrauka“. Labai svarbus buvo pats fotosesijų prosesas, nes reikėjo parinkti reikiamą rakursą, ir vietą. Tam reikėjo ne mažai visų mokinių pastangų, bendravimo, problemų sprendimų paieškos. Po paskutinės pamokos visos klasės pristatė savo darbus vertinimo komisijai. Šį kartą komisija ilgai negalėjo apsispręsti, kieno darbas yra geriausias, nes klasės pristatė ne tik nuotraukas, bet ir koliažus (7 klasė), bendrų veiklų albumus (3 klasė), ir net stendus su skirtingų veiklų nuotraukomis (8, I G, II G, VI G klasės). Todėl komisija nusprendė skirti I vietą kelioms klasėms – 5, 8, I G, II G, VI G. Mokinių darbai atspindi visų klasių norą bendrauti ir bendradarbiauti.

Kovo 24 dieną pavadinome „Spalvotą diena“, nes kiekviena klasė turėjo apsirengti vienos spalvos drabužiais ir parodyti norą būti draugais, nesipykti ir nesibarti.

Manome, jog visos savaitės „Be patyčių“ veiklos buvo įdomios, mokė mus bendrauti, kartu rasti sprendimus, išklausyti kito žmogaus nuomonę, skatino nesityčiuoti iš kitų.

Autorius: IV G klasės mokiniai Artur Polujanski, Mariolia Buinicka

ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE
2017-03-16

Kovo 15 dieną III G ir IV G klasių gimnazistai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Jie sužinojo, kad po studijų kolegijoje jie gali tapti transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinieriais bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistais. Pasirinkus studijas čia, jie turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Mokiniai gali rinktis studijas iš 18 studijų programų keturiuose fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos. Studijų metu studentams suteikiama galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną - du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką.

Labiausiai gimnazistus sudomino faktas, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinę veiklą, tai studijos– praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui.

Po bendros paskaitos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse (Jaunojo ekonomisto mokykla, Jaunojo konstruktoriaus mokykla, Grafikos dirbtuvės „Kūrybos džiaugsmas“), kurios suteikė daug linksmų įspūdžių ir teigiamų emocijų.

Autorius: Katažina Aškelovič, IVG klasės mokinė

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS
2017-03-15

Kovo 9 d. muzikos kabinete susirinko gimnazijos bendruomenė paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimo pradžioje vendantieji kalbėjo apie laisvę ir jos sampratą, priminė, kad kiekvienas esąs atsakingas už Tėvynės ateitį, laimę.

Vėliau visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o 8 klasės mokiniai trumpai papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir jo ilgą kelią link nepriklausomybės bei signatarus, kurie jį pasirašė. 6 klasės mokinė Karolina Šuškevič deklamavo eiles Lietuvai. Klausydamiesi dainos “Lietuvos vardas” ir žiūrėdami gražiausius Lietuvos vaizdus, mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.

Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“
2017-03-15

„Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia.“…

Kovo 7 d.mūsų gimazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Konferencija prasidėjo progimnazijos mokinių paruošta menine kompozicija bei konferencijos šeimininkų linkėjimu kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo teatro, muzikos, dailės, interaktyvios viktorinos, kūrybinių-tiriamųjų pranešimų kūrybinėse dirbtuvėsė. Labai džiaugiamės, kad IIG klasės mokinė Agata Pilat dalyvaudama kūrybinėse dailės dirbtuvėse pagamino Šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją ir užėmė 1 vietą.

Konferencijos metu taip pat vyko respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kuriame dalyvavo daugiau negu 100 mokinių iš visos Lietuvos. Geriausiai įvertintas buvo mūsų gimnazijos 6 klasės mokinio Roberto Grigonio kūrybinis darbas. Jis tapo laureatu ir gavo apdovanojimą.

Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie šv. Kazimiero vertybių raiškos.

Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONFERENCIJA ,,PASIAUKOJIMAS IR AUKA PRASMINGI IR ŠIANDIEN‘‘.
2017-03-06

Vasario 24 dieną V. Sirikomlės muziejuje, Bareikiškėse, įvyko II –oji Kalvelių ir Rudaminos metodinių centrų mokyklų 9-12 ( Ig-IVg) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,, Pasiaukojimas ir auka prasmingi ir šiandien‘‘, skirta Šatrijos Raganos gimimo 140 –osioms metinėms paminėti. Konferencijos tikslas skelbė, kad svarbu išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją.

Konferencijoje dalyvavo Rudaminos ir Kalvelių metodinių centrų bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai, kurie remdamiesi Šatrijos Raganos citata ,, ...Mylėk žmones – tarei,- mylėk tikrai! Tikra meilė – tai ne žodis – tai darbas! Tai užmiršimas ir išsižadėjimas savęs dėl kitų, tai rūpestis apie kitus, tai šelpimas varguose, raminimas nelaimėj, atleidimas visų sunkiausių kalčių...‘‘, formulavo savo pranešimo temas. Mūsų mokyklos mokinės Gabrielia Boroško ir Viktorija Jurevič skaitė pranešimą apie sunkų mokytojų darbą ir jų pasiaukojimą. Po konferencijos visi dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, V. Sirokomlės kūrinio ,, Margiris‘‘ skaitymai‘‘, kurią vedė muziejaus darbuotojai.

Tikimės, kad ir kitais metais vėl susitiksime ypatingą aurą turinčioje vietoje ir kartu prasmingai praleisime laiką.

Autorius: Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Nadežda Maslauskaitė