#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-
#slideshow-1#slideshow-2#slideshow-3#slideshow-4#slideshow-5#slideshow-6#slideshow-7#slideshow-8#slideshow-9#slideshow-10


VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ATIDARYMO RENGINYS MEDININKŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE

Š. m. rugsėjo 3 d. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko žaidimų aikštelės atidarymo renginys, kuriame dalyvavo gerbiami šio renginio svečiai: Vilniaus r. mero pavaduotoja Teresa Demeško, Medininkų seniūnijos atstovė Stanislava Domut ir Vilniaus r. savivaldybės tarybos narė Kristina Boroško, taip pat vaikų tėveliai, pedagogai su savo ugdytiniais.

Šventę pradėjo lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, l. e. direktoriaus pareigas Jelena Polujanska. „Vaikų žaidimų aikštelė yra ta universali erdvė, kurioje ugdomi ne tik socialiniai vaikų įgūdžiai, bet jie lavėja ir fiziškai mokosi išmanymo, kūrybiškumo, siūlo savo idėjas, patiria atradimo džiaugsmą, - sakė ji. - Tai puikiai įrengta žaidimų aikštelė su įvairiausiais įrengimais. Aikštelė buvo įrengta dalyvaujant Europos Sąjungos finansuotame projekte ,,Multifunkcių vaikų aktyvaus poilsio zonų įrengimas Vilniaus r. Medininkų mokyklos – darželio teritorijoje“, kurį inicijavo Vilniaus rajono savivaldybė, todėl esame be galo dėkingi Vilniaus rajono savivaldybei už rūpestį ir projekto inicijavimą“, - dėkojo gimnazijos direktorė. Gražių žodžių negailėjo ir Vilniaus r. mero pavaduotoja Teresa Demeško. Ji palinkėjo, kad vaikų žaidimų aikštelė visada juos džiugintų, linksmintų, nes dabar ji yra jų. Juk pačios spalvingiausios akimirkos yra praleidžiamos žaidimų aikštelėje, kurios visada palieka gerų prisiminimų, tiesiog vaikai būna savimi ir gali visiškai pasinerti į žaidimą.

Renginio metu vaikučiai džiaugėsi animatoriais, kurie įvairiai juos linksmino, mokino šokti, džiaugtis aktyviais žaidimais, muilo burbulais, išlankstytais balionais ir, žinoma, smaližiavo cukraus vata.

Akivaizdu, kad šis renginys visus vaikučius užkrėtė smagiu juoku ir šypsenos neblėso jų veiduose, o jų mažos širdelės virpėjo iš džiaugsmo. Svarbiausia, kad vaikai patiria daug gražių emocijų, moka džiaugtis, būti savimi ir smagiai leisti laiką su bendraamžiais.


Autorius:


ŠEIMOS DIENA

Birželio 4 dieną 5-8 ir IG-IIG klasių mokiniai dalyvavo projekte „Šeimos diena“. Tai buvo kūrybos ir diskusijų kupinos veiklos: kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu savo rankomis mokiniai padarė dovaną mamai ir tėčiui. Mokiniai pasižymėjo savo kūrybingumu – tai buvo ir tortai, ir gėlių puokštės, ir savo rankomis sukurti darbeliai. Dailės mokytojas M. Brižis paprašė mokinių pristatyti savo šeimą nuotraukoje arba piešinyje, o 6 klasės mokinė Agata Lysionok sukūrė prezentaciją apie nuostabiausias savo šeimos gyvenimo akimirkas.

Kartu su klasės vadovais mokiniai diskutavo apie šeimos svarbą visų gyvenime, papasakojo apie pačias gražiausias tradicijas bei akimirkas kiekvieno vaiko šeimoje.

Apibendrindami projektą vaikai išsakė nuomonę, kad šeima yra brangiausia vertybė mūsų gyvenime.


Autorius:


LIETUVIŲ SPAUDOS KELIAS

„Gimtųjų žodžių apkabintas,

Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man, kaip žibintas

Pasaulio tamsoje“

Justinas Marcinkevičius

Šiais žodžiais gegužės 7 d. Prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7/8 klasėje, kurią Teams platformoje vedė lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska ir VRCB Medininkų struktūrinio padalinio bibliotekininkė Zofia Boroško.

Šią dieną Lietuvoje švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 metų, kai lietuviškoji spauda buvo uždrausta, ji tik augo ir plėtėsi. Carinės Rusijos pastangos buvo bergždžios ir 1904 m. Gegužės 7 dieną lietuviškos spaudos draudimas buvo panaikintas.

Per pamoką mokiniai pažiūrėjo trumpą filmuką apie spaudos draudimą, susipažino su ano meto leidžiamais laikraščiais, jų redaktoriais bei knygnešių veikla. Vėliau mokiniai pristatė ir aptarė skaidres apie keturiasdešimtmetį trūkusį draudimą. Bibliotekininkė papasakojo mokiniams apie šiuolaikinę spaudą, spaudos rūšis. Mokiniai sužinojo, kiek laikraščių ir žurnalų yra leidžiama Lietuvoje, diskutavo apie skaitymo naudą bei jiems įdomiausius leidinius, knygas.


Autorius: Jelena Polujanska, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja


ANGLŲ KALBOS PROJEKTAS „THE ART OF ABC“

Mūsų gimnazijos 3-6 klasių mokiniai dalyvavo Nemėžio-Kalvelio metodinio centro projekte „The Art of ABC“.

Mokiniai pasirinko vieną iš anglų abėcėlės raidžių, savarankiškai dirbo su žodynu, pasirinko žodžius pagal raidę ir, naudodamiesi įvairia technika (akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt.), iliustravo savo darbą. Visi darbai buvo kūrybiški ir originalūs.

Pradinukai buvo patenkinti, kad galėjo praturtinti savo žodyną ir vaizdinę atmintį, išmoko naudotis anglų kalbos žodynais. Visi 3-6 klasių mokiniai pakartojo anglų kalbos abėcėlę ir iliustravo ją savo piešiniais.


Autorius: Iraida Vlasova, anglų kalbos mokytoja metodininkė


Integruota pamoka KASDIENINIS ŽMONIŲ GYVENIMAS XIX a.

Kovo 23 d. istorijos mokytoja Ilona Masevič ir technologijų mokytojas Vladimir Antoncev IG klasėje pravedė integruotą pamoką tema „Kasdieninis žmonių gyvenimas XIX a.“. Pamokos tikslas buvo suteikti žinių apie madą, valgį, namus XIX a. Mokiniai sužinojo, kas yra cilindras, korsetas, krinolinai. Technologijų mokytojas papasakojo apie porcelianinius indus. Mokinė Kamila Pavliukovič papasakojo apie stalo etiketą. Mokiniai atliko praktinę užduotį - padengė stalą pagal etiketo taisykles ir reikalavimus. Mokiniams pamoka labai patiko, buvo naudinga ir įdomi.


Autorius: Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja


LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, Išaugusį iš pelenų, Kaip savo rūpestį didžiausią, Kuriuo lyg vieškelių einu.

Justinas Marcinkevičius

Trečiadienį Kovo 11-osios-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas vyko nuotoliniu būdu. „Teams“ platformoje mokiniai žiūrėjo skaidres bei filmą apie Kovo 11-osios dienos istorinius įvykius Lietuvoje, kalbėjo apie meilę Tėvynei, patriotiškumą.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime „Laisvės paukštis“, kurio metu sukūrė arba nuspalvino paukštį mūsų valstybės vėliavos spalvomis.

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenė sveikina visus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!


Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Jelena Polujanska


15 METŲ SU ŠV. KAZIMIERO VARDU

Jau tapo tradicija, kad kovo 4 dieną Medininkų šv. Kazimiero gimnazija mini šv. Kazimiero dieną. Šiais metais ta diena ypatinga mūsų gimnazijai, nes jau 15 metų mes gyvename globojami šv. Kazimiero.

Šią dieną mokiniai aktyviai dalyvavo skirtinguose projektuose ir veiklose: tikybos mokytojas S. Lazarenko priminė mokiniams šv. Kazimiero biografiją, vėliau vaikai atsakė į virtualios viktorinos apie gimnazijos globėją klausimus. Šokių mokytoja M. Ingaunė pristatė tautinius drabužius, šokius, papasakojo apie verbų pynimo tradicijas, o kartu su technologijų mokytoju V. Antoncevu mokiniai pabandė patys pinti verbas ir padaryti lelijas iš popieriaus. Choro vadovė E. Galin išmokė mokinius dainuoti linksmas Kaziuko mugės daineles. Apie Kaziuko mugės atsiradimą, tradicijas, paklausiausias ir įdomiausias prekes mokiniai sužinojo iš istorijos mokytojos I. Masevič pasakojimo ir skaidrių. Dailės mokytojas M. Brižis organizavo mokinių piešinių virtualią parodą.

Kiekvienais metais gimnazijos administracija apdovanoja mokinius už puikius mokymosi rezultatus ir lankomumą. Mokiniai gavo skaitmeninius diplomus už savo pasiekimus, o smagios dovanėlės laukia grįžtančių į mokyklą mokinių klasėse.

Kviečiame pažiūrėti filmuką čia.


Autorius:


Lietuvių kalbos projektas ,,Eilėraštis kitaip,,

Gruodžio – sausio mėnesiais mūsų gimnazijos 2, 4, 5, 6 ir IG klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos projekte,, Eilėraščiai kitaip‘‘. Per teorinę projekto dalį mokiniai pakartojo, kad eilėraštis – tai nedidelės apimties eiliuotas kūrinys, turintis posmų, kurių pagrindas - meninis vaizdas. Vėliau vaikai, pasižiūrėję filmukus ir išklausę garso įrašus, kaip reikia deklamuoti pasirinktas eiles, varžėsi geriausio skaitovo konkurse. O kad mokiniams eilėraštis būtų smagiausias kūrinys, buvo pasiūlyta pažvelgti į jį savaip - originaliai nupiešti patikusios eilutės turinį. Daug aistrų, emocijų, drąsos buvo šioje projekto dalyje. 4 klasės mokiniai nusprendė iliustruoti Eduardo Mieželaičio eilėraščio ,, Zuikis Puikis‘‘ 1 dalį, antrokai pasirinko ,, Zuikio Puikio‘‘ 1 dalį, o vyresnieji mokiniai kūrė iliustracijas remdamiesi Salomėjos Nėries eilėmis ,, Senelės pasaka‘‘. Kiekvienas dalyvis stengėsi kuo tiksliau pavaizduoti eilėraščio turinį, nes žinojo, kad jo piešinys bus svarbus iliustruotai knygutei sukurti.


Autorius: Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė


Užgavėnės Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje tą dieną vyko linksmi žaidimai ir šokiai.


Autorius:


Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Vasario 15 dieną Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.


Autorius: