#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-#slideshow-
#slideshow-1#slideshow-2#slideshow-3#slideshow-4#slideshow-5#slideshow-6#slideshow-7#slideshow-8#slideshow-9#slideshow-10


ATVIRŲ DURŲ DIENA VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE

Kovo 15 dieną III G ir IV G klasių gimnazistai dalyvavo atvirų durų dienoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Jie sužinojo, kad po studijų kolegijoje jie gali tapti transporto, energetikos, statybos, elektros ir elektronikos, mechanikos inžinieriais bei meno (dizaino bei fotografijos ir medijų) specialistais. Pasirinkus studijas čia, jie turi didelę tikimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Mokiniai gali rinktis studijas iš 18 studijų programų keturiuose fakultetuose: Dizaino, Statybos, Petro Vileišio geležinkelio transporto arba Technikos. Studijų metu studentams suteikiama galimybė dalyvauti Erasmus + programoje, remiančioje studentų ir dėstytojų judumą tarp Europos aukštųjų mokyklų, ir vieną - du semestrus studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką.

Labiausiai gimnazistus sudomino faktas, kad studijos kolegijoje orientuotos į praktinę veiklą, tai studijos– praktiškam, į ateitį žvelgiančiam žmogui.

Po bendros paskaitos mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse (Jaunojo ekonomisto mokykla, Jaunojo konstruktoriaus mokykla, Grafikos dirbtuvės „Kūrybos džiaugsmas“), kurios suteikė daug linksmų įspūdžių ir teigiamų emocijų.


Autorius: Katažina Aškelovič, IVG klasės mokinė


KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS

Kovo 9 d. muzikos kabinete susirinko gimnazijos bendruomenė paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimo pradžioje vendantieji kalbėjo apie laisvę ir jos sampratą, priminė, kad kiekvienas esąs atsakingas už Tėvynės ateitį, laimę.

Vėliau visi sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, o 8 klasės mokiniai trumpai papasakojo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą ir jo ilgą kelią link nepriklausomybės bei signatarus, kurie jį pasirašė. 6 klasės mokinė Karolina Šuškevič deklamavo eiles Lietuvai. Klausydamiesi dainos “Lietuvos vardas” ir žiūrėdami gražiausius Lietuvos vaizdus, mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.


Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska


DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE „ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“

„Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia.“…

Kovo 7 d.mūsų gimazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kurios tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste.

Konferencija prasidėjo progimnazijos mokinių paruošta menine kompozicija bei konferencijos šeimininkų linkėjimu kiekvienam širdimi išgirsti šv. Kazimiero kvietimą – būti ištikimu žmogiškajam pašaukimui, būti asmenybėmis.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo teatro, muzikos, dailės, interaktyvios viktorinos, kūrybinių-tiriamųjų pranešimų kūrybinėse dirbtuvėsė. Labai džiaugiamės, kad IIG klasės mokinė Agata Pilat dalyvaudama kūrybinėse dailės dirbtuvėse pagamino Šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją ir užėmė 1 vietą.

Konferencijos metu taip pat vyko respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“, kuriame dalyvavo daugiau negu 100 mokinių iš visos Lietuvos. Geriausiai įvertintas buvo mūsų gimnazijos 6 klasės mokinio Roberto Grigonio kūrybinis darbas. Jis tapo laureatu ir gavo apdovanojimą.

Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie šv. Kazimiero vertybių raiškos.


Autorius: Lietuvių kalbos mokytoja Jelena Polujanska


LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS KONFERENCIJA ,,PASIAUKOJIMAS IR AUKA PRASMINGI IR ŠIANDIEN‘‘.

Vasario 24 dieną V. Sirikomlės muziejuje, Bareikiškėse, įvyko II –oji Kalvelių ir Rudaminos metodinių centrų mokyklų 9-12 ( Ig-IVg) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konferencija ,, Pasiaukojimas ir auka prasmingi ir šiandien‘‘, skirta Šatrijos Raganos gimimo 140 –osioms metinėms paminėti. Konferencijos tikslas skelbė, kad svarbu išugdyti nebijantį rizikuoti, atkaklų, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją.

Konferencijoje dalyvavo Rudaminos ir Kalvelių metodinių centrų bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9 -12 klasių mokiniai, kurie remdamiesi Šatrijos Raganos citata ,, ...Mylėk žmones – tarei,- mylėk tikrai! Tikra meilė – tai ne žodis – tai darbas! Tai užmiršimas ir išsižadėjimas savęs dėl kitų, tai rūpestis apie kitus, tai šelpimas varguose, raminimas nelaimėj, atleidimas visų sunkiausių kalčių...‘‘, formulavo savo pranešimo temas. Mūsų mokyklos mokinės Gabrielia Boroško ir Viktorija Jurevič skaitė pranešimą apie sunkų mokytojų darbą ir jų pasiaukojimą. Po konferencijos visi dalyvavo edukacinėje pamokoje ,, V. Sirokomlės kūrinio ,, Margiris‘‘ skaitymai‘‘, kurią vedė muziejaus darbuotojai.

Tikimės, kad ir kitais metais vėl susitiksime ypatingą aurą turinčioje vietoje ir kartu prasmingai praleisime laiką.


Autorius: Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Nadežda Maslauskaitė


JAUNIEJI PASIENIEČIAI LANKĖSI VILNIAUS ORO UOSTO UŽKARDOJE

12 klasės mokiniai yra Pasieniečių mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai. Būrelio vadovas Marius Zamenskas organizavo mums ekskursiją į tarptautinį Vilniaus oro uostą, kur mes galėjome susipažinti su dirbančių pasieniečių ir kitų atsakingų institucijų darbu.

Mus pasitiko Vilniaus oro uosto užkardos vadas Audrius Šantaras. Visiems dalyviams, atlikus asmens ir bagažo patikros procedūras, pavyko sėkmingai patekti į keleivių išvykimo terminalą bei užkardos patalpas. Įdomi detalė, jog tuo pačiu metu, kai buvome tikrinami aviacijos saugumo personalo, netoli savęs matėme Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ komandą, kuri ruošėsi skrydžiui į Bambergą (Vokietija), kuriame turėjo žaisti Eurolygos rungtynes. Netikėtas susitikimasnustebino mus, nes mėgstame krepšinį ir aktyviai sportuojame. Susipažinome su oro uoste tarnybą atliekančių pasieniečių darbu, domėjomės darbo specifika, statistiniais duomenimis. Galėjome realiai pažiūrėti, kaip vyksta oro uosto keleivių dokumentų tikrinimas bei kitos procedūros.

Dėkojame Mariui Zemenskui už nuostabią ekskursiją.


Autorius: Mariolia Buinicka, 12 klasės mokinė


SUSITIKIMAS SU DNB BANKO ATSTOVAIS

Vasario 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi DNB banko atstovė Vida Pučkienė . Viešnia susitiko su 12 kl. mokiniais. Ji kalbėjo apie DNB banką, jo veiklą, plėtrą, banko kortelių teikiamomis paslaugomis.. Mokiniai sužinojo, kaip tikslingai taupyti bei kodėl naudingos banko kortelės. Aktyviausieji vėliau vykusios diskusijos dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais ir dovanėlėmis. Po paskaitos mokiniai džiaugėsi, jog jie sužinojo apie darbo banke privalumus bei ką reikia studijuoti, kokių savybių turėti norint dirbti banke.


Autorius: Ivona Stefanovska 12 kl. mokinė


VASARIO 16 – OJI - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.

Vasario 16-oji – tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kuri jau daugybę metų išlieka gyva mūsų širdyse. Šiais metais, vasario 15 dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga mūsų mokykloje vyko minėjimas, kurį pradėjome Lietuvos himnu. Tūkstantmetė mūsų šalies istorija – tai šaltinis, iš kurio semiamės išminties ir jėgų išlikti vieningiems, todėl šventės vedančios apžvelgė svarbiausius istorinius įvykius. Renginį paįvairino deklamuojami eilėraščiai ir daina ,, Laisvė‘‘. Šventę vainikavo viktorina ,,Ką žinau apie Lietuvą?‘‘.

Vasario 16-oji gaivina tautos atmintį, primena valstybės tradicijas. Dabartį ji jungia su praeitimi, kad žmonės saugotų ir puoselėtų laisvės viltį. Žinome, kad nuo mūsų pačių priklauso Lietuvos ateitis. Kokius darbus nuveiksime, tokia ir bus Lietuva. Išlikime valstybe, kuri turi savo vertybes ir žino savo istoriją, kultūrą!


Autorius: lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Nadežda Maslauskaitė


“KAI AMŪRAS MIEGA…”

Vasario 14 dieną visas pasaulis švenčia Šv. Valentino dieną – Meilės dieną. Ne išimtis ir mūsų mokykla.

Kaip ir kiekvienais metais šią šventę organizavo 8 klasės mokiniai. Iš pat ryto aštuntokai išdalino šv. Valentino paštą. Šiemet meilės laiškučių ir linkėjimų buvo ypač gausu.

Vėliau visi mokiniai susirinko muzikos kabinete, kur jų laukė spektaklis „Kai Amūras miega...“. 8 klasės mokiniai žaismingai pavaizdavo, kas gali nutikti, kai meilės dievukas užmiega ir pamiršta savo pareigas. Po to visi susirinkusieji sudainavo dainelę „Turiu širdelę“ bei palinkėjo vienas kitam meilės. Šventę vainikavo žaismingi konkursai, kuriuose mokiniai noriai dalyvavo.


Autorius: Jelena Polujanska, 8 klasės vadovė


ŠIMTADIENIS

Vasario 3 dieną mūsų mokykloje vyko tradicinis buvusių abiturientų susitikimas ir Šimtadienis, kurį paruošė 12 klasės mokiniai. Savo pasirodymu dvyliktokai priminė svarbiausią 2016-2017 m. m. mokyklos įvykį – vidurinio ugdymo programos akreditavimą ir pasistengė pažvelgti su humoru į kai kurių mokinių norą gauti gerus pažymius nieko nedarant.

Per pasirodymą, pavadintą „Džiaze tik merginos“, mokiniai akcentavo, jog tik įdėjus daug pastangų į bet kokią veiklą, galima tikėtis gerų rezultatų. Šventinį vakarą paįvairino skambanti džiazo muzika, užvedantys šokiai, kurie pelnė žiūrovų ovacijas.

Renginio pabaigoje mokyklos direktorė tarė sveikinimo žodį ir kvietė į planuojamą Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos inauguraciją, kuri vyks gegužės mėnesį.


Autorius: 12 klasės vadovė Iraida Vlasova


KARJEROS PLANAVIMO DIENA

Penktadienį (2017.02.03) Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos 8-11 klasių mokiniai aplankėValstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardą. Svečius pasitiko ir su pasieniečio darbo ypatumais juos supažindino Bajorų užkardoje tarnaujanti specialistė.

Atvykusieji mokiniai buvo pakviesti į užsiėmimų klasę, kurioje buvo išsamiai papasakota apie pasieniečių vykdomos tarnybos ypatumus. Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipažinti su užkardos tarnybinėmis patalpomis, paliesti pasieniečių naudojamus ginklus, pabuvoti sulaikymo kameroje. Vėliau apėjo užkardos teritoriją bei apžiūrėjo sienos apsaugai skirtas transporto priemones. Mokiniai liko sužavėti ir džiaugėsi daug pamatę ir sužinoję apie pasieniečius ir jų darbo ypatumus. Vyresnieji mokiniai domėjosi stojimo į Pasieniečių mokyklą galimybėmis.


Autorius: Evelina Cimoš, istorijos mokytoja